Ολοκληρώθηκε από τον ΕΟΦ η επεξεργασία των τιμών στα νέα φάρμακα αναφοράς, μετά και τη διαβούλευση που είχε γίνει με την πρώτη ανάρτηση των τιμών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Μεταξύ των 149 νέων προϊόντων, τα 76 είναι νέα προϊόντα, τα 47 αφορούν νέες μορφές και περιεκτικότητες και 5 είναι ενέσιμοι οροί.

Οι τελικές τιμές τους, εστάλησαν σήμερα στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα συγκληθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων για να εγκριθούν οι νέες τιμές και τα φάρμακα αυτά να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, ή θα μπουν σε αναμονή για να ισχύσουν οι τιμές τους, μετά την έκδοση ενός ενιαίου δελτίου τιμών, που θα περιλαμβάνει και την γενική ανακοστολόγηση που προέρχεται από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Πάντως, παράγοντες της φαρμακοβιομηχανίας επισήμαιναν ότι το πιθανότερο είναι το υπουργείο να περιμένει και την ολοκλήρωση της γενικής ανακοστολόγησης ώστε να συμπεριλάβει και τα νέα αυτά προϊόντα σε ένα ενιαίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Για τη γενική ανακοστολόγηση όμως, έχει ζητηθεί χρονικό περιθώριο 15 ημερών για τη συλλογή των στοιχείων, ενώ παράλληλα ζητούνται και διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής της ανακοστολόγησης, καθώς πολλά από τα θέματα που τέθηκαν με την τελευταία υπουργική απόφαση περί κοστολόγησης, δημιουργούν κενά, με αποτέλεσμα οι ερμηνείες να ποικίλουν και να επικρατεί αγωνία στις φαρμακευτικές για τον τρόπο εφαρμογής, αλλά και για το αποτέλεσμα της κοστολόγησης.

Οι τελικές τιμές των 149 νέων προϊόντων επισυνάπτονται.