Οι υποδομές του τομέα υγείας, το εργασιακό περιβάλλον των νοσηλευτών, η δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον πάσχοντα συνάνθρωπο, μέσα στις δύσκολες εθνικές συγκυρίες της εποχής που διανύουμε, θα συζητηθούν στο 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πραγματοποιείται φέτος από τις 11 έως τις 13 Δεκέμβρη, στο Καρπενήσι. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ Άρη Δάγλα, φιλοδοξία της Ομοσπονδίας είναι το συνέδριο, να αποτελέσει και φέτος σταθμό για την αποκόμιση νέας γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, αλλά και να δώσει βήμα διαλόγου και να συσπειρώσει τους νοσηλευτές έναντι των θεμάτων και των προοπτικών που αφορούν τον κλάδο επιστημονικά και επαγγελματικά.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διατηρώντας σταθερές τις θέσεις της για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα υγείας, την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, φιλοδοξεί να αποτελεί επίσημα την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για τους νοσηλευτές.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εργασίες των νοσηλευτών, περιλήψεις των οποίων πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@pasyno2015.gr. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς το αργότερο μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2015.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων και βιβλίων.