Μειωμένες επιβαρύνσεις προς τους παρόχους υγείας αλλά και νέες κατηγορίες παρόχων που εισέρχονται στη διαδικασία αυτόματων επιστροφών (clawback) προβλέπει ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2018, τον οποίο υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός στις 27/12.  Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του οργανισμού, το συνολικό clawback που θα κληθούν να επιστρέψουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για το 2018 διαμορφώνεται στα 757 από 801 εκατ. ευρώ που είχε υπολογιστεί (αρχικά)  πέρυσι ενώ για τις φαρμακευτικές διαμορφώνεται στα 274 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι με βάση και την τελευταία (9η) τροποποίηση έκλεισε στα …840 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την δημοσιοποίηση του πρώτου προϋπολογισμού για το 2018, προβλέπεται ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ θα διαμορφωθούν στα 6,55 δις. ευρώ έναντι συνολικών εσόδων μετά και την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017 στα 7,72 δις. ευρώ , ενώ τα διαμορφούμενα έξοδα υπολογίζονταν  στα 8,19 δις. ευρώ, δηλαδη προέκυπτεέλλειμμα στα 470 εκατ. ευρώ.  Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι:
 
1) Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 2018 τα στοιχεία της νέας χρονιάς παρατίθενται σε σχέση με την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και 9η τροποποίηση η οποία αύξανε τα έσοδα στα 7,8 δις. ευρώ και τα έξοδα στα 8,27 δις. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι και τα τελικά και εκτιμώνται και νέες μεταβολές μέχρι να δημοσιευτεί και ο τελικός απολογισμός για το 2017. 
2) Όσον αφορά στο clawback και rebate των φαρμάκων, διαπιστώνεται ίσως μια υπερβολή στον υπολογισμό των αντίστοιχων ποσών με βάση την 8η τροποποίηση του 2017. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται συνολικό rebate της τάξης των 525 εκατ. ευρώ και συνολικό clawback 751 εκατ. ευρώ το οποίο αναθεωρήθηκε μάλιστα στην 9η τροποποίηση στα 840 εκατ. ευρώ όπως αναφέραμε. Συνολικά δηλαδή μόνο από τον ΕΟΠΥΥ φαίνεται επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές στο 1,365 δις. ευρώ! 
 
Όσον αφορά στα έσοδα του οργανισμού, φαίνεται η μείωση της κρατικής επιχορήγησης από 325 εκατ. ευρώ στα 100 εκατ. ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές προσδιορίστηκαν στα 4.696 εκατ. ευρώ έναντι 4.425 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί πέρυσι αλλά είχαν αναπροσαρμοστεί τελικά στα 4.753 εκατ. ευρώ. Κι εδώ δηλαδή, διαπιστώνεται μία σχετική μείωση της τάξης των 57 εκατ. ευρώ. 
 
Αξίζει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι προβλέπει για φέτος ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για κάθε κατηγορία συμβεβλημένων παρόχων, όσον αφορά στις επιβαρύνσεις σε rebate και clawback σε σύγκριση με την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2017 . Για τις φαρμακευτικές εταιρείες, προβλέπεται clawback 219 εκατ. ευρώ που αφορά σε επιστροφές εξωνοσοκομειακών σκευασμάτων από 666 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλινικές προϋπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ έναντι 84,9 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται επίσης μείωση του αναμενόμενου rebate φαρμάκων στα 235 εκατ. ευρώ έναντι 518 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέραμε τα ποσά αυτά αναθεωρήθηκαν ήδη στην 9η τροποποίηση.   
 
Η μείωση αυτή με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, δεν μπορεί να εξηγηθεί από πού θα προέλθει, αφού συνολικά για φάρμακα ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ προβλέπει κάτι λίγο παραπάνω από 2 δις. ευρώ  δηλ. 1,945 δις. ευρώ για εξωνοσοκομειακά και περίπου 55,8 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομειακά φάρμακα των ιδιωτικών κλινικών.  Επίσης η διοίκηση επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι « δεν έχουν ενσωματωθεί τα ποσά που θα εισπραχθούν μέσω μηχανισμών rebate & claw back στους αντίστοιχους λογαριασμούς ΚΑΕ» 
 
Πάροχοι Υγείας     
Πέρα όμως από το φάρμακο που όπως φαίνεται αποτελεί και το μεγαλύτερο κονδύλι εξόδων του οργανισμού, ας δούμε τι προβλέπεται και για τους υπόλοιπους παρόχους που αποζημιώνονται από τον οργανισμό, όπου κι εδώ είναι σημαντικά μειωμένες οι επιβαρύνσεις.  Για φέτος τα διαγνωστικά θα πρέπει να καταβάλλουν clawback 185 εκατ. ευρώ έναντι 290,2 εκατ. ευρώ το 2017. Οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης 438 εκατ. ευρώ έναντι 504 εκατ. ευρώ. Τέλος οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να καταβάλλουν ως clawback 31 εκατ. ευρώ έναντι 41 εκατ. ευρώ πέρυσι. 
Επίσης για φέτος προβλέπεται για πρώτη φορά και clawback για τα Συμπληρώματα Διατροφής ύψους 13 εκατ. ευρώ καθώς και για Υγειονομικό Υλικό 90 εκατ. ευρώ.
 
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εξόδων, ο ΕΟΠΥΥ για φέτος έχει συμπεριλάβει στο σχετικό πίνακα, δαπάνες 221 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές κλινικές όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 265 εκατ. ευρώ. Όμως έχει επίσης συμπεριλάβει για τις ιδιωτικές κλινικές και επιπλέον δαπάνη 285 εκατ. ευρώ για νοσήλια της προηγούμενης χρονιάς η οποία είναι μειωμένη κατά σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017.
Για τα διαγνωστικά η πρόβλεψη είναι 291 εκατ. ευρώ για το 2018 έναντι 350 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ κι εδώ υπάρχει καταγεγραμμένη επιπλέον δαπάνη 185 εκατ. ευρώ για εξετάσεις της προηγούμενης χρονιάς.  Για ιατρικές επισκέψεις επίσης προβλέπονται 92 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ το 2017.