Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε παροχές εταιριών από το χώρο του φαρμάκου αλλά και άλλους σχετικούς με την υγεία κλάδους, προς επαγγελματίες και φορείς υγείας για το 2016, κατ' εφαρμογή για πρώτη φορά της σχετικής νομοθεσίας του 2014. Ο ΕΟΦ ανά τακτά διαστήματα δημοσιοποιούσε σχετικά στοιχεία, αλλά συγκεντρωτικά ανά εταιρεία – χορηγό, χωρίς να αποκαλύπτονται οι φορείς και τα πρόσωπα που ήταν αποδέκτες. Επίσης και κάθε εταιρεία ξεχωριστά δημοσιοποιούσε τα ίδια στοιχεία ονομαστικά, όμως για πρώτη φορά ο οργανισμός αναρτά συγκεντρωτική και λεπτομερή λίστα με ονόματα 

Πρόκειται, βέβαια, για «ελλιπή» εφαρμογή του νόμου του 2014, καθώς ο οργανισμός και το υπουργείο υγείας αναγκάστηκαν να λάβουν υπόψη τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση ονομαστικά των παροχών για τα επιστημονικά συνέδρια. Έτσι, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει αναρτήσει τις παροχές, για το έτος 2016, των εταιρειών προς τους Επιστήμονες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, αλλά και τις συγκεντρωτικές παροχές ανά εταιρία, που αφορούν όμως σε μη επιστημονικά συνέδρια. Οι επιστήμονες υγείας αναφέρονται κατ' όνομα, με τα συνοδευτικά ποσά, μόνο για τα συνέδρια τύπου Β, τα γνωστά και ως προωθητικά

Η τελευταία ενημέρωση του καταλόγου πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη (3/1), ενώ περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία που προήλθαν από τις καταχωρήσεις των εταιρειών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΦ. Ειδικότερα, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε προωθητικά συνέδρια και ενέργειες το 2016 ανέρχονται σε 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπου 500 επιστημονικούς φορείς αποδόθηκαν σχεδόν 28 εκατ. ευρώ
Το συνολικό αυτό ποσό μάλλον δεν είναι και το τελικό καθώς υπάρχουν και στοιχεία που έχουν κατατεθεί σε έγχαρτη μορφή θα ενταχθούν αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν και εταιρίες που δεν κατέθεσαν στοιχεία, με αποτέλεσμα η διοίκηση του ΕΟΦ να εξετάζει σοβαρά την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο προστίμων. 

Πάντως, η μερική δημοσιοποίηση των σχετικών παροχών που εφαρμόζεται στη χώρα μας συνεχίζει να προβληματίζει και τις φαρμακευτικές αλλά και τη διοίκηση του ΕΟΦ και του Υπουργείου, με τον υπουργό μάλιστα  να έχει δηλώσει στο παρελθόν πως αναζητείται θεσμικός τρόπος για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της Αρχής, με στόχο την πλήρη διαφάνεια. Πάντως το θέμα φαίνεται για την ώρα  να έχει "παγώσει", όμως εκτιμάται, πως αν το υπουργείο επιλέξει να δώσει οριστική λύση,  αυτό θα πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση, που θα καλύπτει όλα τα νομικά κενά. Την ίδια στιγμή αλλαγές αναμένονται και στα συνέδρια και τις χορηγίες των ιατρικών κυρίως εταιρειών που τα διοργανώνουν.