Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι τεράστιες και καθημερινά η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη τονίζει σε ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής. Όπως επισημαίνει, το προσωπικό «εργάζεται εξοντωτικά, είναι εξουθενωμένο και ριψοκινδυνεύει καθημερινά τη ζωή του προκειμένου να παρέχει στον άρρωστο τη φροντίδα που έχει ανάγκη. Εργάζεται κατά τη διάρκεια του έτους με εξαντλητικά ωράρια, χωρίς περιόδους επαρκούς ανάπαυσης και ξεκούρασης, με αδυναμία λήψης κανονικών αδειών, εκτελώντας πολλές φορές ένα άτομο μόνο του υπηρεσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο επικινδυνότητας». 
 
Όμως, παρόλα τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό το επιχείρημα ότι «λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, γίνεται καθήλωση ενός ψυχικά ασθενή». 
Όπως διευκρινίζουν οι νοσηλευτές, ο περιορισμός ενός ψυχικά ασθενή επί κλίνης αποτελεί μια μέθοδο διαχείρισης ενός περιστατικού, το οποίο δυνητικά θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ή τη ζωή άλλων και εκεί όπου όλες οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι δεν στάθηκαν αποτελεσματικές. Μόνο δηλαδή, στην περίπτωση που η συμπτωματολογία του ασθενή τον οδηγεί σε πράξεις βίας κατά του εαυτού του ή κατά τρίτων και όπου όλες οι άλλες παρεμβάσεις της θεραπευτικής ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στην ύφεση των συμπτωμάτων, επιτρέπεται και εφαρμόζεται ο προστατευτικός κλινοστατισμός. Πάντα, κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής Έλεγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας
 
Η στελέχωση νοσηλευτικού προσωπικού στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας προφανώς, έχει επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Η υποστελέχωση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθένωση, νοσηλευτικά λάθη, αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ενδονοσοκομειακών υποτροπών, επιπλοκών, χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και των συγγενών, αύξηση ασθενειών του προσωπικού και απουσία από την εργασία του, χαμηλό δείκτη ποιότητας κ.α..
«Δυστυχώς, διαχρονικά καμία ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν στάθηκε με την ανάλογη υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα και η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται, φτάνοντας στις μέρες μας η στελέχωση να είναι κάτω από το όριο ασφαλείας και ο κίνδυνος συγχωνεύσεων τμημάτων και εξωνοσοκομειακών δομών να είναι πλέον υπαρκτός, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται για τους ασθενείς», συμπληρώνει ο ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ..