Είναι η πρώτη φορά που οποιοσδήποτε βιολογικός παράγοντας έχει επιδείξει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην ψωρίαση των ονύχων και την ψωρίαση των παλαμών-πελμάτων.

Έως και 90% των ασθενών με ψωρίαση ενδέχεται να εμφανίσουν ψωρίαση των ονύχων ή παλαμοπελματιαία ψωρίαση, η οποία προσβάλλει τις παλάμες και τα πέλματα. Τόσο η ψωρίαση των ονύχων όσο και η παλαμοπελματιαία ψωρίαση έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, με επακόλουθη μειωμένη κινητικότητα, λειτουργική ανικανότητα και σωματική ενόχληση.

Η σεκουκινουμάμπη στοχεύει τη βασική κυτταροκίνη ιντερλευκίνη-17A (IL-17A), η οποία εμπλέκεται στην εμφάνιση και στην εξέλιξη της ψωρίασης, και είναι ο πρώτος και ο μόνος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της IL-17A, που επιδεικνύει διατηρούμενα ποσοστά κάθαρσης του δέρματος στα 5 έτη ψωρίασης.

Δρώντας για να στοχεύσει συγκεκριμένα και να αναστείλει την IL-17A, η σεκουκινουμάμπη μπορεί να αντιμετωπίσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο την υποκείμενη αιτία της νόσου. Μέχρι σήμερα, οι θεραπείες για την ψωρίαση που στοχεύουν άλλα, λιγότερο άμεσα μονοπάτια, δεν έχουν επιδείξει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα για διάστημα έως και 2,5 έτη σε αυτές τις δύσκολες στην αντιμετώπιση εντοπίσεις ψωρίασης.

Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε 80 χώρες, μεταξύ των οποίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Στην Ευρώπη το φάρμακο είναι εγκεκριμένο για για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Στη μελέτη GESTURE, 59% και 53% των ασθενών με παλαμοπελματιαία ψωρίαση που έλαβαν σεκουκινουμάμπη 300 mg και 150 mg αντίστοιχα, πέτυχαν καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα σε παλάμες και πέλματα στα 2,5 έτη (όπως μετρήθηκε σύμφωνα με τη Συνολική Αξιολόγηση του Ερευνητή για την Παλαμοπελματιαία Ψωρίαση (ppIGA) 0/1).

Στη μελέτη TRANSFIGURE, οι ασθενείς με ψωρίαση των ονύχων, που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη 300mg και 150mg, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση (μείωση) του NAPSI (Δείκτης Σοβαρότητας Ψωρίασης Ονύχων) σε σχέση με την αρχική τιμή κατά -73% και -63% αντίστοιχα.

Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά μία επίμονη, χρόνια και, μερικές φορές, οδυνηρή νόσος, η οποία μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις πιο μικρές πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Η ψωρίαση συσχετίζεται επίσης με άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως  κατάθλιψη, διαβήτης και καρδιακή νόσος.