Αναχαιτίστηκε την προηγούμενη χρονιά η πορεία συρρίκνωσης της αγοράς των φαρμακαποθηκών, η οποία δοκιμάστηκε έντονα μετά το 2009, όπως φυσικά και το σύνολο της αγοράς φαρμάκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου, η αγορά πέρυσι σημείωσε οριακή άνοδο τζίρου και την ίδια στιγμή εμφάνισε αυξημένη κερδοφορία. Βέβαια το περιθώριο κερδών είναι πολύ χαμηλό και το καθαρό αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό, όμως γενικά η χρηματοοικονομική εικόνα του κλάδου δείχνει αρκετά υγιής, παρά τις παλαιότερες εκτιμήσεις ότι ο κλάδος θα σημαδεύονταν από συνεχείς πτωχεύσεις.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τους ισολογισμούς τους 2014, τα οποία συγκέντρωσε η εταιρεία επιχειρηματικής πληροφόρησης  IBHS , οι συνολικές πωλήσεις 88 εταιρειών του κλάδου των φαρμακαποθηκών, οι οποίες αποτελούν περί το 85% της αγοράς, διαμορφώθηκαν στα 2,35 δις. ευρώ πέρυσι έναντι 2,34 δις. ευρώ το 2013. Την ίδια στιγμή τα καθαρά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 40% αλλά διαμορφώθηκαν στα μόλις 37,5 εκατ. ευρώ. Πάντως ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι μόλις 12 εταιρείες από τις 88 εμφανίζoυν  ζημιές. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών το οποίο προκύπτει είναι ο σχετικά χαμηλός δανεισμός ο οποίος είναι της τάξης των 164 εκατ. ευρώ για το 2014 από  175 εκατ. ευρώ το 2013. Ακόμη σε πολύ καλά επίπεδα διατηρείται ο χρόνος είσπραξης οφειλών από τους πελάτες τους. Συγκεκριμένα οι πελάτες των φαρμακαποθηκών δηλ. τα φαρμακεία, πληρώνουν κατά μέσο όρο σε διάστημα 77 ημερών (περίπου όσο και το 2013 δηλ 74 μέρες), ενώ οι προμηθευτές δηλ. οι φαρμακοβιομηχανίες δίνουν μέσο χρόνο πίστωσης 69 μέρες από 65 το 2013 στις φαρμακαποθήκες. Η διαφορά στα χρονικά αυτά διαστήματα είναι μικρή και διαχειρίσιμη 
Να σημειώσουμε ακόμη ότι οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες σταδιακά αυξάνουν και πάλι το μερίδιό τους και πλέον καλύπτουν περίπου το 57% της συνολικής αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 43% αφορά την αγορά των συνεταιρισμών φαρμακοποιών.

IMS
Το 2014 έδωσε ανάσα στις εταιρείες καθώς μετά από  την σημαντική υποχώρηση της αγοράς κατά 35% περίπου το διάστημα 2009-2013, υπήρξε σταθεροποίηση και μικρή ανάκαμψη. Μια εξήγηση η οποία θα μπορούσε να δοθεί,  είναι η αύξηση των πωλήσεων φαρμάκων από πλευράς όγκου (ενώ σε αξίες η αγορά υποχώρησε λίγο), καθώς πέρυσι τα συνολικά πωληθέντα τεμάχια έφτασαν τα 453,4 εκατομμύρια έναντι 446,6 εκατομμυρίων, ενώ την ίδια στιγμή σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι άλλες κατηγορίες προϊόντων. 
Σύμφωνα με παρουσίαση της IMS Health, οι κατηγορίες των  ΜΗΣΥΦΑ, Συμπληρώματα Διατροφής & Φυτικά, Καλλυντικά, Συσκευές, Κλινική Διατροφή και Παιδικά Γάλατα, σημειώνουν άνοδο.
Συγκεκριμένα πέρυσι  τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία αποτελούν το 75% της αγοράς φαρμακείου, πέρυσι σημείωσαν υποχώρηση 7,4%, με την αξία αυτών να φτάνει τα 2.417 εκατ. ευρώ από 2.611 εκατ. ευρώ. Όμως την ίδια περίοδο τα φάρμακα με κουπόνι αποζημίωσης, που ανήκουν όμως στη αρνητική λίστα και δεν αποζημιώνονται, έφτασαν στα 157 εκατ. ευρώ έναντι 124 εκατ. ευρώ (λόγω διεύρυνσης και της αρνητικής λίστας). Παράλληλα, τα ΜΗΣΥΦΑ σημείωσαν επίσης αυξημένες πωλήσεις στα 210 εκατ. ευρώ από 170 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων σημείωσαν αύξηση πωλήσεων στα 418 εκατ. ευρώ από 394 εκατ. ευρώ.
Επίσης η είσοδος νέων φαρμάκων από τα τέλη του 2014 και ύστερα φαίνεται να συντέλεσε σε αυτή την καλύτερη πορεία, η οποία βέβαια να σημειωθεί ότι δεν σημαίνει και αύξηση μεγεθών για τις φαρμακευτικές εταιρείες.
 

Ανοδική τάση
Η τρέχουσα χρήση επίσης ξεκίνησε πιο αισιόδοξα και για τις φαρμακαποθήκες, η οποία βέβαια ανακόπηκε λόγω των εξελίξεων στα μέσα του καλοκαιριού.  Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς και με βάση κάποιους πρώτους υπολογισμούς από στοιχεία της εταιρείας IMS Health, προκύπτει ότι η συνολική αγορά εξωνοσοκομειακών φαρμάκων διαμορφώθηκε στους επτά πρώτους μήνες του έτους στο 1,6 δισ. ευρώ σε αξία και στα περίπου 227 εκατομμύρια τεμάχια (σε όγκο), ήτοι αύξηση από την αρχή του χρόνου κατά 3% και 6% αντίστοιχα.
Ακόμη το 2014 απώλειες σημείωσαν οι παράλληλες εξαγωγές των φαρμακαποθηκών οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 301 εκατ. ευρώ έναντι 328 εκατ. ευρώ το 2013. Φέτος οι εξαγωγές αυτές κινούνται  ακόμη πιο χαμηλά καθώς υπήρξαν αποφάσεις από τον ΕΟΦ για απαγορευση σε αρκετά σκευάσματα λόγω των capital controls
Όπως είναι λογικό η πορεία των φαρμακαποθηκών εξαρτάται από την πορεία των ελληνικών φαρμακείων, έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή σχετικά το τι μέλλει γεννέσθαι στο θέμα του ιδιοκτησιακό καθεστώτος. Παράλληλα για την ενδυνάμωση τους πολλά φαρμακεία δημιουργούν δίκτυα, μια κίνηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια αλλά σταδιακά τονώνεται περαιτέρω. Στον τομέα αυτό οι συνεταιρισμένοι φαρμακοποιοί δείχνουν μια  καλύτερη πορεία.