Μείωση στις τιμές των φαρμάκων που χάνουν την πατέντα τους στο 50% της αρχικής τιμής τους και των γενοσήμων στο 32,5% της τιμής του πρωτοτύπου, για τα προϊόντα που κυκλοφορούσαν στην αγορά και πριν το 2012, φέρεται να ζητούν οι δανειστές από την Κυβέρνηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Το σενάριο αυτό, φαίνεται να κυριαρχεί στις συζητήσεις, φέρνοντας για μια ακόμη φορά τη φαρμακοβιομηχανία σε κρίση, αφού οι τιμές στα παλιά και δοκιμασμένα φάρμακα θα μειωθούν τόσο πολύ, που θα είναι ασύμφορα για να διατηρούνται σε κυκλοφορία.
Καθώς οι τιμές των εκτός πατέντας πρωτοτύπων, σε γενικές γραμμές έχουν περιοριστεί στο 50% της αρχικής τιμής τους, μένει να αποσαφηνιστεί ποιά πρέπει να θεωρείται αρχική τιμή, διότι στην πορεία των ετών, κάποια είχαν τιμολογηθεί με το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης και κάποια άλλα είχαν τιμολογηθεί με τη φθηνότερη τιμή.
Αντίστοιχα, θα υπάρξει τροποποίηση της τιμής των γενοσήμων των προϊόντων αυτών.
Πρόσθετο όμως ζήτημα - που αφορά κυρίως τις ελληνικές φαρμακευτικές- είναι ότι πολλά από τα γενόσημα αυτά, είχαν κοστολογηθεί με την προηγούμενη νομοθεσία που προέβλεπε μείωση της τιμής των γενοσήμων στο 80% των πρωτοτύπων μετά τη λήξη της πατέντας τους, δηλαδή στο 40% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου, αντί του 32,5% που ζητείται σήμερα.
Πρόκειται δηλαδή για σημαντική μείωση της τιμής τους και με το δεδομένο της μειωμένης διείσδυσής τους στην εγχώρια αγορά - έναντι των πρωτοτύπων και off patent - ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων, φαίνεται να δείχνει την πόρτα εξόδου στις ελληνικές φαρμακευτικές, από την εγχώρια αγορά.
Η ίδια πρόταση, θα φέρει αντίστοιχα και αλλαγές στο μίγμα των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά με τις αποσύρσεις που αναμένεται να προκύψουν, οδηγώντας στην επικράτηση νέων, ακριβότερων φαρμάκων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τους στόχους για περιστολή των δαπανών.
Ταυτόχρονα όμως, θα προκαλέσουν και εκτίναξη της συμμετοχής των ασθενών, αφού οι ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης θα στηρίζονται στην τιμή των γενοσήμων, των οποίων η τιμή θα έχει ήδη μειωθεί κατά 15%.

Η ελληνική πρόταση
Η αντιπρόταση αυτή των δανειστών, απευθύνεται στην πρόταση 10 σημείων για την εξοικονόμηση πόρων από το σύστημα υγείας συνολικά, που συμπεριέλαβε το Μαξίμου στην συνολική του πρόταση για τη διαπραγμάτευση.
Αναλυτικά, η ελληνική πρόταση προβλέπει αναμόρφωση των rebate που αναμένεται να φέρουν 138 εκ. ευρώ. Το ενιαίο rebate 9% προτείνεται να αυξηθεί κλιμακωτά ανάλογα με τις πωλήσεις από 15%-26%, το rebate των ακριβών φαρμάκων του ν.3816/10 κλιμακωτά να κινείται από 1%-10%, επίσης ανάλογα με τις πωλήσεις, να διπλασιαστεί το rebate 2% για προϊόντα που δεν έχουν γενόσημο (ΑΤC5) στο 4% και να διπλασιαστεί από 5% σε 10% το τέλος εισόδου στη θετική λίστα.
Παράλληλα, προβλέπει:
- Διασφάλιση της καταβολής των εισφορών υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον κλάδο υγείας,
- Εφαρμογή του μέτρου της δραστικής ουσίας χωρίς καμία εξαίρεση, 
- Μείωση των τιμών σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα υπό προστασία πατέντας που κυκλοφορούσαν στην αγορά το 2012, 
- Επανεξέταση και περιορισμό των διαγνωστικών εξετάσεων, ώστε οι διαρθρωτικές δαπάνες να περιοριστούν στους στόχους,
- Είσπραξη του clawback του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά και τις φαρμακευτικές και επέκταση του μέτρου και το 2016,
- Διατήρηση του ΦΠΑ στα φάρμακα στο 6%, αντί της πρότασης των δανειστών για αύξησή του στο 11%,
- Εφαρμογή της αναθεωρημένης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ,
- Είσπραξη των rebate από τις φαρμακευτικές, και
- Αναμόρφωση και κατάρτιση νέου στρατηγικού σχεδίου περί διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς ως το τέλος Ιουλίου.