Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουν οι γιατροί για την έκβαση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθηνε ο ΕΟΠΥΥ στους οικογενειακούς γιατρούς (γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους) για τη σύναψη 3000 συμβάσεων.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης, οι συγκεκριμένοι γιατροί θα αποτελέσουν το δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών του Οργανισμού για την κάλυψη των ασφαλισμένων σε περιστατικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και οι οποίοι θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) των οποίων η δημιουργία προωθείται από το υπουργείο Υγείας.

Η δημοσιοποίηση της πρόσκλησης  έφερε τα πρώτα σχόλια των γιατρών του ιδιωτικού τομέα που καλούνται να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν, καθώς δεν προσδιορίζονται οι όροι των συμβάσεων, άρα δεν είναι σε θέση οι γιατροί να προσδιορίσουν αν ενδιαφέρονται ή όχι.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση, ο αριθμός των συμβάσεων προκύπτει από τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού κάθε Τοπικού Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟΠΦΥ), με βάση τις αποφάσεις των υγειονομικών περιφερειών της χώρας.

Για τη σύναψη των συμβάσεων, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν "αίτηση- υπεύθυνη δήλωση" καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/15.1.2018 υπουργική απόφαση και τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Για την υποβολή των αιτήσεων δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή https://familydoctors.eopyy.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι οικογενειακοί γιατροί καλούνται να ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης της αίτησης. Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθ. Σωτήρη Μπερσίμη, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά 3000 οικογενειακούς ιατρούς, οι οποίοι θα αποζημιώνονται με 1600 ευρώ το μήνα για να καλύπτουν πλήρως σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και χωρίς καμία άλλη συμμετοχή του ασφαλισμένου 2250 ασφαλισμένους στο ιατρείο τους.

Με δεδομένη τη δήλωση αυτή, ο γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, επεσήμανε ότι το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί σε 8,5 ευρώ μικτά το έτος για κάθε ασφαλισμένο ή 0,71 ευρώ το μήνα για κάθε ασφαλισμένο, με όλα τα έξοδα να βαρύνουν τον ιατρό (ενοίκιο, συντήρηση, καθαριότητα, αναλώσιμα, εξοπλισμό, γραμματειακή- νοσηλευτική υποστήριξη)...

Μόνο για σύγκριση, στη Σλοβακία, η αντίστοιχη αποζημίωση είναι τετραπλάσια, και φθάνει τα 2,8 ευρώ το μήνα, επισήμανε ο κ. Φραγκούλης, προοιωνίζοντας δραματική υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους...  

Προαναγγέλλοντας επίσημη τοποθέτηση της Ένωσης επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, κατέληξε λέγοντας ότι οι προτάσεις που έγκαιρα κατέθεσε η Ελληνική Ένωση Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής δεν βρήκαν ευήκοα ώτα...