Επισφαλής είναι η λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου το οποίο έχει απογυμνωθεί από πλευράς ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Η κατάσταση εντείνεται ακόμη περισσότερο από τις αυξημένες ανάγκες λόγω και του μεταναστευτικού ζητήματος.

Τη διαπίστωση αυτή έκανε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκο

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ επισκέφθηκε το νησί συνοδευόμενος από τον Β΄ Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο για θέματα Νησιωτικής Πολιτικής για την Υγεία κ. Κωνσταντίνο  Κουτσόπουλο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου Γεράσιμου Αποστολάτου και του Δ.Σ. του Συλλόγου. Σε ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή του Διοικητή του Νοσοκομείου Ι. Σοροκάκη, του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας Δ. Παρασκευόπουλου, της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μ. Καραφίλη, της Διευθύντριας Διοικητικού Ευτ. Μαγριπλή, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Γερ. Αποστολάτου μελών του Δ.Σ., καθώς και ιατρών του Νοσοκομείου, συζητήθηκαν τα προβλήματα νοσοκομειακής περίθαλψης στο νησί. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η περιορισμένη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου με τον μειωμένο προϋπολογισμό, δημιουργεί προβλήματα στη περίθαλψη των ασφαλισμένων. Η έλλειψη νέων ιατρών, μονίμων του ΕΣΥ, καθώς και ειδικευομένων, καθιστά επισφαλή τη μελλοντική λειτουργία του. Η ελλιπής στελέχωση του Νοσοκομείου σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό είναι εμφανής. Στο ιατρικό προσωπικό, παρά τις ελλείψεις, αντιμετωπίζονται προς το παρόν οι ανάγκες, μέσα από τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. 

Από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη θεωρείται αναγκαία η ενδυνάμωση του Νοσοκομείου, οικονομική και στελεχιακή, καθώς και η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσα και από ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος. 

Η νησιωτική Ελλάδα με το έντονο προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα, ζητά από τη Πολιτεία ουσιαστική στήριξη, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να αισθάνονται ασφαλείς και να μην εγκαταλείπουν τον τόπο τους. 

Ακολούθως, έγινε σύσκεψη στον Ιατρικό Σύλλογο Καλύμνου, όπου εξετάστηκαν προβλήματα σχετικά με τη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και τη Δημόσια Υγεία. Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε η πλήρης αποδόμηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τονίστηκε η ανάγκη να επανέλθουν οι ιατροί που έφυγαν από τη δομή του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), σε προσωποπαγείς θέσεις

Επίσης τονίστηκε η ανάγκη άμεσης αποπληρωμής όλων των παρόχων υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Βλασταράκος και ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος  Κουτσόπουλος, εξέφρασαν την αμέριστη στήριξη του Π.Ι.Σ. στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Νησιωτικής Ελλάδας. Δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν παρεμβάσεις στους εκπροσώπους της Πολιτείας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των υπηρεσιών περίθαλψης της Νησιωτικής Ελλάδας. Όπως είπαν, η νησιωτική χώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από ειδικό πρόγραμμα της Πολιτείας το οποίο θα περιλαμβάνει κίνητρα για την προσέλκυση νέων ιατρών και λοιπών λειτουργών της υγείας.