Δεν αναγνωρίζεται στην Ε.Ε. ο τίτλος της ιατροδικαστικής ειδικότητας που χορηγείται στη χώρα μας, επειδή ο ελάχιστος χρόνος ειδίκευσης στην Ευρώπη διαρκεί τέσσερα έτη, ενώ στη χώρα μας η ειδίκευση διαρκεί τρία έτη.

Ταυτόχρονα, πρωτεύουσες νομών, ακόμη και ολόκληρες περιφέρειες δεν έχουν ιατροδικαστή, τη στιγμή που στις προκηρύξεις επικουρικών γιατρών, ελάχιστες είναι οι θέσεις ιατροδικαστών.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας Γρηγόρης Λέων, στο πλαίσιο συγχαρητήριας επιστολής προς τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην οποία επισημαίνει τις βασικές θέσεις της Εταιρίας, "μέχρι να αποδοθούν οι σχετικές αρμοδιότητες στον νέο Υπουργό, στο νέο αναπληρωτή Υπουργό και στους Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας".

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΕ, τα ζητήματα που απασχολούν την Εταιρία είναι τα εξής:

•    Εναρμόνιση της ειδικότητας της ιατροδικαστικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η Ιατροδικαστική έχει διαμορφωθεί σήμερα σε κύρια ιατρική ειδικότητα, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστεί ο ελάχιστος χρόνος ειδίκευσης στα τέσσερα έτη, η Ελλάδα δεν έχει εναρμονιστεί παραμένοντας σε μικρότερη διάρκεια εκπαίδευσης (3 έτη). Αποτέλεσμα είναι ο τίτλος της ελληνικής ιατροδικαστικής ειδικότητας να μην αναγνωρίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.  

•    Κάλυψη των μόνιμων αναγκών που υπάρχουν σε ιατροδικαστές 
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη παρουσίας ιατροδικαστών σε μόνιμες οργανικές θέσεις. Σήμερα εντοπίζονται πρωτεύουσες νομών αλλά και ολόκληρες περιφέρειες της χώρας που δεν διαθέτουν κανένα ιατροδικαστή με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό κοινωνικό κόστος.    

•    Αναλογικός διορισμός ιατροδικαστών στις προκηρύξεις, οι οποίες δυστυχώς περιλαμβάνουν σχεδόν μηδαμινό αριθμό επικουρικών ιατρών. Αν ληφθεί υπόψη και το επίκαιρο ζήτημα των προσφύγων και των μετακινούμενων πληθυσμών από και προς τη χώρα μας, η άμεση κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων κρίνεται επιτακτική.

•    Επανακαθορισμός του ρόλου της ιατροδικαστικής στο ΕΣΥ
Ιατροδικαστής ορίζεται ο ιατρός ο οποίος έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του για την απόκτηση ειδικότητας και έχει περάσει με επιτυχία τις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως ο νόμος ορίζει. Πρόκειται συνεπώς για ένα νομικά καθορισμένο ιατρικό επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός του ΕΣΥ, όπως εξάλλου ρητά έχουν ορίσει και οι σχετικοί νόμοι του κράτους. 

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, επισημαίνει τα φλέγοντα θέματα του κλάδου, με γνώμονα την προάσπιση και αναβάθμιση του επαγγέλματος του ιατροδικαστή, την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.