Με γενικό τίτλο «Χτίζοντας Νοσοκομειακά Στελέχη» πραγματοποιείται φέτος για 17η συνεχή χρονιά, το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας της ΕΕΜΥΥ, η οποία εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα, ως πλήρες Μέλος της European Association of Hospital Managers.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 16-17 Οκτωβρίου 2015, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, και διοργανώνεται από την ΕΕΜΥΥ, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τις προσωπικές συνδρομές των Μελών της επιστημονικής εταιρείας.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι να καταδείξει τη σημασία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης και τις μεθόδους προαγωγής της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Πρόσθετες συνεδρίες αναφέρονται στους Νόμους, Κώδικες και Διαδικασίες που οφείλουν να γνωρίζουν οι νοσοκομειακοί λειτουργοί, στην Υγεία κατά την Ηλεκτρονική Εποχή, κλπ.

Το 17ο συνέδριο θα είναι διαδραστικό. Μετά από κάθε εισήγηση έχει προγραμματισθεί χρόνος διαλόγου μεταξύ των συνέδρων και των εισηγητών, ώστε να ακουσθούν όλες οι απόψεις και να υπάρξουν γενικώς αποδεκτά συμπεράσματα.
Εκτός των νοσοκομειακών Διοικήσεων και των Στελεχών των Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, το φετινό συνέδριο εμπεριέχει θεματολογία που αφορά άμεσα και τους Νομικούς Συμβούλους νοσοκομείων, Μηχανικούς, Διαιτολόγους, Τεχνολόγους κ.λπ.

Βάσει της οργάνωσης της ΕΕΜΥΥ, πέραν της παρακολούθησης του συνεδριακού Προγράμματος, όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, θα παραλάβουν δωρεάν επιστημονικά συγγράμματα, θα έχουν επισιτιστικές παροχές και θα τους χορηγηθεί επίσημο (αριθμημένο) Πιστοποιητικό συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι, Πιστοποιητικό θα χορηγηθεί αποκλειστικά σε όσους συνέδρους προσέλθουν στη Γραμματεία την Παρασκευή, 16-10-2015 και θα είναι παρόντες κατά τη λήξη του συνεδρίου το Σάββατο, 17-10-2015. Μεταγενέστερη χορήγηση Πιστοποιητικού είναι ανέφικτη.

Τα ενεργά και νεοεγγραφόμενα Μέλη της ΕΕΜΥΥ αποκτούν δωρεάν την ιδιότητα του συνέδρου. Νέες εγγραφές και ανανεώσεις συνδρομών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του site της ΕΕΜΥΥ (www.eemyy.gr, θέση «Εγγραφές-Συνδρομές Μελών»), μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2015, οπότε διακόπτονται.

Η εγγραφή Μελών και ανανέωση συνδρομών θα είναι εφικτή και στη Γραμματεία του 17ου συνεδρίου (ξενοδοχείο Τιτάνια), την Παρασκευή, 16-10-2015, αποκλειστικά κατά τις ώρες 13:30-15:00, πριν την έναρξη των συνεδριακών εργασιών.

Η εγγραφή για τα Μη Μέλη της ΕΕΜΥΥ φθάνει στο ποσό των 90 ευρώ και μπορεί να γίνει επιτόπου, πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος είναι ελεύθερη σε Ακροατές/Παρατηρητές (μη συνέδρους), οι οποίοι όμως δεν θα έχουν τις άλλες παροχές και δεν θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό συμμετοχής.