Παράταση έδωσε χθες ο ΕΟΠΥΥ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την δημιουργία δικτύου κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακό γιατρό, εξαιτίας του χαμηλού ενδιαφέροντος από γιατρούς του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Οι όροι της νέας σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ δεν αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ελκυστικοί με αποτέλεσμα η διοίκηση του Οργανισμού να δώσει χθες παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως τις 12 Φεβρουαρίου και αποστολής του φακέλου με τα δικαιολογητικά ως τις 20 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε σε πρόσθετες παροχές για να κάνει την προκήρυξη πιο δημοφιλή, δίνοντας προσθετα - μη οικονομικά- κίνητρα στους γιατρούς. Έτσι, ανακοίνωσε ακόμη ότι:

  • Αυξάνονται οι προκηρυχθείσες θέσεις οικογενειακών γιατρών, λόγω τροποποιησης απόφασης διοικητή - διαπιστωτική πράξη της 7ης ΥΠΕ,
  • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη θέσης και σε όμορους δήμους, προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερους γιατρούς της επιλογής τους, 
  • Παρέχεται η δυνατότητα σε γιατρούς με "Πιστοποιητικό ιδιότητας γενικής ιατρικής" να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων οικογενειακών γιατρών".
  • Αίρεται ο ηλικιακός περιορισμός από την πρόσκληση ενδιαφέροντος οικογενειακών γιατρών.