Σε πλήρη αναμόρφωση του Μητρώου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προχωρεί ο ΕΟΦ ως αρμόδια αρχή για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και μετά την ανάθεση σε αυτόν, και της αρμοδιότητας εφαρμογής των κοινοτικών Κανονισμών.

Η διοίκηση του Οργανισμού ακυρώνει το προηγούμενο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων που καταρτίσθηκε από το ΕΚΑΠΤΥ, την θυγατρική του ΕΟΦ, παρατηρώντας ελλείψεις στη δομή του και προωθεί την κατάρτιση νέου, αντιγράφοντας το αντίστοιχο ιταλικό μητρώο, με ανάθεση σε μελετητικό γραφείο.

H εξέλιξη αυτή, έρχεται τη στιγμή που ξεκινά από το υπουργείο Υγείας η ενεργοποίηση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) με τον ορισμό του διοικητικού της συμβουλίου. Σύμφωνα με την νομοθεσία που ψηφίσθηκε πέρυσι για τη λειτουργία της ΕΚΑΠΥ, προβλέπεται η ανάπτυξη μητρώου και από τη συγκεκριμένη αρχή, στο πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών μικρότερων μητρώων, τα οποία θα κληθεί να καταρτίσει για την άσκηση του έργου της.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΑΠ έχει, αρμοδιότητα και για τη δημιουργία, τήρηση και συνεχή επικαιροποίηση του Μητρώου Προμηθειών Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής μητρώα:
α) Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών 
β) Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών, 
γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και 
δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Ποιό απ΄ όλα αυτά τα μητρώα θα υπερισχύει κάθε φορά και αν θα υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης των μητρώων αυτών μεταξύ τους σε ότι αφορά τα κοινά τους στοιχεία, είναι άγνωστο, και μένει να φανεί στο χρόνο που θα έχουν όλα καταρτισθεί και τεθεί σε λειτουργία.

Όμως στην περίπτωση του ΕΟΦ, το πρώτο λάθος διαπιστώθηκε στην αρχή, όπου παρατηρήθηκε ελλιπής σχεδιασμός, αφού κατά τον χαρακτηρισμό του κάθε προϊόντος, είχαν παραληφθεί τα στοιχεία του κατασκευαστή...

Ευτυχώς, το ...λάθος εντοπίστηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συμβουλή τεχνοκρατών από την αγορά, οι οποίοι μάλιστα είχαν παρακολουθήσει και την κατάρτιση του ιταλικού μητρώου, με αποτέλεσμα να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις και να αλλαχθούν οι σχετικοί κωδικοί, προκειμένου το έργο να μπορέσει να προχωρήσει σε σωστή βάση.

Το δεδομένο αυτό, οδήγησε τον ΕΟΦ να προχωρήσει σε ανακοινώσεις στους εμπλεκομένους φορείς, με αποτέλεσμα να καλούνται τις επόμενες ημέρες αντιπρόσωποι και κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών σε συναντήσεις με τη διοίκηση του Οργανισμού για τη σχετική ενημέρωση.

Η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ ανακοίνωσε ότι ενόψει της αναβάθμισης των συστημάτων και της επικαιροποίησης των αρχείων του Οργανισμού, ως προς τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλούνται οι  κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα,  οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (κατασκευαστών εκτός Ε.Ε.) με έδρα την Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλος οικονομικός φορέας που θέτει Ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην ελληνική αγορά, να καταχωρήσουν στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΕΟΦ τα στοιχεία της έδρας τους και τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θέτουν στην ελληνική αγορά.
Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, στην Αίθουσα Καββαδίας – Καζάζης του ΕΟΦ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1η Ενημέρωση: 09/02/2018, 11π.μ.-2μ.μ. 
Καλούνται:
Οι κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά υπό την επωνυμία τους Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι, Συστήματα/Σύνολα & Επί Παραγγελία 
Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κατηγορίας Ι & Επί Παραγγελία

2η Ενημέρωση: 12/02/2018, 11π.μ.-2μ.μ. 
Καλούνται:
Οι κατασκευαστές με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά υπό την επωνυμία τους in vitro διαγνωστικά  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι με έδρα την Ελλάδα, κατασκευαστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε., για in vitro διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Εισαγωγείς/Διανομείς με έδρα την Ελλάδα που θέτουν στην Ελληνική αγορά in vitro διαγνωστικά  Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

3η Ενημέρωση: 15/02/2018, 11π.μ.-2μ.μ. 
Καλούνται:

Οι  κατασκευαστές & εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (κατασκευαστών εκτός Ε.Ε.) με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας ΙIα, ΙΙβ, ΙΙΙ και Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Εισαγωγείς/Διανομείς με έδρα την Ελλάδα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Κατηγορίας Ι, Ιs, Ιm, ΙIα, ΙΙβ, ΙΙΙ, Συστήματα/Σύνολα προϊόντων και Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα