Καταβολή δόσης 1,3 εκατ. ευρώ προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπέγραψε με απόφασή του, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Πρόκειται για την εισφορά της χώρας μας προς τον διεθνή οργανισμό, του οποίου η Ελλάδα είναι μέλος. Στο ποσό της δόσης περιλαμβάνεται και ποσό που αφορά τη συμφωνία συνεργασίας της κυβέρνησης με τον Οργανισμό, έναντι συνολικής αμοιβής 10 εκ. ευρώ, με στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας της χώρας μας, σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την πρόσβαση των ανασφαλίστων στις υπηρεσίες υγείας και την προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Πέραν της συνεργασίας με τον ΠΟΥ, το υπουργείο πληρώνει ετησίως συνδρομή σε μία σειρά από διεθνείς Οργανισμούς Υγείας, όπως η Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Νοσοκομειακή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Διεθνής Ομοσπονδία Νοσοκομείων (IHF), ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιμοδιαλύσεων και Μεταμοσχεύσεων (EDTA) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διάσπασης Πλάσματος (EPFA). Μικρότερες ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται στη Διεθνή Ένωση Κατά των Αφροσιδίων Νοσημάτων (IUVPT), τον Σύνδεσμο Σχολών Δημόσιας Υγείας Ευρώπης (ASPHER) και τον Σύνδεσμο Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων στη Διοίκηση επί Θεμάτων Υγείας (AUPHA).