Για την επίτευξη του Συμποσίου συνεργάστηκε η Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και το Τμήμα Αναίμακτων Διαγνωστικών Μελετών του Κέντρου. Πραγματοποιείται στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Παλ. Φάληρο).

Η ταχύτητα εξέλιξης τόσο στην ιατρική τεχνολογία όσο και στις κλινικές και επεμβατικές πρακτικές στις καρδιολογικές παθήσεις, καθιστούν επιβεβλημένη τη συστηματική ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών, που ασχολούνται με τις καρδιαγγειακές νόσους, αλλά και την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην παροχή και χρήση των υπηρεσιών υγείας, για την ορθολογική αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων.  

Στη συνεδριακή αυτή εκδήλωση, ιδιαίτερη έμφαση - κατά παράδοση - δίνεται στην επισήμανση των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών στην καρδιολογική πράξη, τόσο στην επαναδιατύπωση υπαρχουσών, όσο και στην ενημέρωση για τις πρόσφατες οδηγίες.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από θεματικές ενότητες που αφορούν στην επαναιμάτωση στη στεφανιαία νόσο, στην αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών, στην αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής καθώς και στη διαχείριση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και μυοκαρδιοπάθειες. Όπως κάθε χρόνο, στο Συμπόσιο θα υπάρξει διεθνής συμμετοχή διακεκριμένων  εισηγητών.