ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΥΣΟΣΩΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»