Αυτοκτονίες: Μειώνεται το ποσοστό που σχετίζεται με καρκίνο

Μια νέα έρευνα που σχετίζεται με τις αυτοκτονίες και τον καρκίνο παρουσιάζει ενδιαφέροντα και αισιόδοξα στοιχεία. Από το 1999 ως το 2018 τα ποσοστά των αυτοκτονιών που σχετίζονται με τον καρκίνο στις ΗΠΑ φαίνεται να μειώνονται. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο JNCI: Journal of the National Cancer Institute.
 
“Τα άτομα με καρκίνο ή τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μια θεραπεία για καρκίνο μπορεί να αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις”, αναφέρει η Emily Tonorezos, MD στο NCI’s Office of Cancer Survivorship, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. Τέτοιες προκλήσεις και προβλήματα μπορεί να είναι ο πόνος, το οικονομικό άγχος δεδομένου ότι η θεραπεία του καρκίνου κοστίζει πολύ ακριβά αλλά και παράπλευρες αναπηρίες ή ακρωτηριασμοί από τη θεραπεία. Η πρόοδος που έχει γίνει στην υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα είναι σημαντική ωστόσο δεν έχουν ακόμα όλοι πρόσβαση σε αυτές τις παροχές. Η υποστηρικτική φροντίδα αποσκοπεί στο να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο ώστε να μην υποφέρουν από τα συμπτώματα της νόσου ή να μπορούν να διαχειριστούν παρενέργειες από θεραπείες και άλλα προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και πνευματικά που πιθανόν έχουν προκύψει εξαιτίας αυτής. 
 
Η επικεφαλής της έρευνας, Xuesong Han, από το American Cancer Society, εξηγεί ότι η καλύτερη πνευματική φροντίδα, ανακουφιστική φροντίδα και η βοήθεια διαχείρισης συμπτωμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο είναι σημαντική για τη μείωση του ποσοστού αυτοκτονιών που σχετίζονται με αυτόν. Η Dr. Han και οι συνάδελφοί της χρησιμοποίησαν δεδομένα θανάτων που συνελέγησαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων από το 1999 ως το 2018. Μεταξύ των θανάτων που καταγράφονται ως αυτοκτονίες, ένα ποσοστό έχει καταχωρηθεί ως σχετιζόμενες με τον καρκίνο. Αυτές θα μπορούσαν να αφορούν περιπτώσεις ανθρώπων που είτε μάχονταν τον καρκίνο είτε είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους.  
 
Προηγούμενες μελέτες για το σύνολο των αυτοκτονιών στις ΗΠΑ έδειξαν αύξηση στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών περίπου 1,7% ετησίως. Ωστόσο, κατά την ίδια χρονική περίοδο οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με τον καρκίνο μειώθηκαν περίπου 2,8% ετησίως. Εκτός από τις μεγάλες μειώσεις μεταξύ των ατόμων 65 ετών και άνω και των ανδρών, παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις σε αυτοκτονίες στις νότιες και βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, στις αστικές περιοχές αλλά και μεταξύ ατόμων με καρκίνο του προστάτη ή καρκίνο των πνευμόνων. Ωστόσο, οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, των πνευμόνων και του παχέος εντέρου είναι εκείνοι που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών που σχετίζονται με καρκίνο καθώς τα συμπτώματα αυτών είναι αρκετά δύσκολα και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής των ασθενών. 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ