Αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 33 φάρμακα

Παραμένει το μέτρο για άλλα 19 σκευάσματα, ενώ τονίζεται η αυτόματη απαγόρευση σε ελλείψεις άνω των δύο μηνών

Στην άρση της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών εντός της Ε.Ε. προχώρησε ο ΕΟΦ για 17 φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά σε 33 περιεκτικότητες συνολικά, από επτά φαρμακευτικές εταιρίες.

Παραμένει ακόμη η απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 9 φαρμάκων που είναι διαθέσιμα στην αγορά σε 19  περιεκτικότητες, μέσω 5 ακόμη φαρμακευτικών εταιριών.

Για τα σκευάσματα για τα οποία δεν απαγορεύονται πλέον οι παράλληλες εξαγωγές, ο ΕΟΦ προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση καθώς αποκαταστάθηκε η έλλειψή τους στην εσωτερική αγορά, όμως επισημαίνει στην ίδια απόφαση ότι προέχει η κάλυψη των ασθενών της χώρας.

Αναλυτικά τα φάρμακα για τα οποία έγινε άρση της απαγόρευσης, είναι τα εξής: Abasaglar, Actrapid Penfill, Apidra, Humalog, Humulin, Lantus, Novorapid, Protaphan penfill, Toujeo, Bydureon, Byetta, Forxiga, Galvus, Invokana, Onglyza, Starlix, Victoza και Vipidia.

Συνεχίζεται η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για τα φάρμακα Accuretic, Accupron, Anapen, Epanutin, Innohep, Janumet, Januvia, Prolia και Xanax, στις διάφορες περιεκτικότητες που παρουσιάζονται οι ελλείψεις.

Όπως σημειώνεται από τον ΕΟΦ, η παρούσα απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστέα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Επισημαίνεται, ότι είναι επιβεβλημένη από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους.

Τονίζεται επίσης, η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι ενημερώνεται τακτικά η λίστα με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση και στο εξής όσα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών,  οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση απαγορεύονται αυτοδικαίως (χωρίς την έκδοση σχετικής απόφασης). Στόχος είναι να διασφαλίζεται η περίθαλψη των ασθενών στη χώρα μας και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζει ακόμη, ότι η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή κυρώσεων.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα φάρμακα για τα οποία αίρεται ο περιορισμός των παράλληλων εξαγωγών και για τα οποία διατηρείται η απαγόρευση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ