Αιτήσεις 20 εκατ. ευρώ για ιατρικά συνέδρια εσωτερικού το πρώτο εξάμηνο

Σχεδόν τα 1000 έφτασαν τα αιτήματα που επικύρωσε ο ΕΟΦ από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Ιουνίου για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με το σύνολο των συμμετεχόντων να φτάνεις τις 177 χιλιάδες.

Περισσότερες από 65 φαρμακευτικές, εταιρείες τροφίμων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και δεκάδες επιστημονικές εταιρείες, ιατρικοί και φαρμακευτικοί σύλλογοι, αιτήθηκαν την οργάνωση περίπου 1000 επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων αυτών διαμορφώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι θέσεις των συμμετεχόντων έφτασαν συνολικά τις 177 χιλιάδες!

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη σχετική δημοσιοποίηση των στοιχείων που ανάρτησε ο ΕΟΦ και στην οποία περιέχονται αιτήματα διοργάνωσης ιατρικών συνεδρίων και γενικότερα επιστημονικών εκδηλώσεων στις οποίες λαμβάνουν μέρος επιστήμονες υγείας. Επισημαίνουμε ότι εδώ και μερικά χρόνια ο ΕΟΦ δημοσιοποιεί στοιχεία τα οποία αφορούν στα συγκεντρωτικά κόστη των εταιρειών, χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που συμμετέχουν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στις αιτήσεις που υποβάλλουν φαρμακευτικές, αλλά και άλλες εταιρείες, προκειμένου να λάβουν την έγκριση του οργανισμού ώστε να καλύψουν το κόστος συμμετοχής των επιστημόνων υγείας σε συνέδρια του εξωτερικού.

Είναι γνωστό επίσης ότι πλέον η ευθύνη για τα επιστημονικά συνέδρια έχει περάσει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019.
Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, διαπιστώθηκε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο ΕΟΦ επικύρωσε 996 αιτήματα που αφορούσαν σε περισσότερες από 177 χιλιάδες συμμετοχές κυρίως γιατρών (αλλά και νοσηλευτών και φαρμακοποιών), σε μια σειρά σημαντικών επιστημονικών συνεδριών και εκδηλώσεων εντός Ελλάδας. Επίσης δύο αιτήματα μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2019 ήταν σε εκκρεμότητα, ενώ τα 2/3 των αιτημάτων που επικυρώθηκαν αφορούσαν σε εκδηλώσεις οι οποίες και πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα, ακόμη και για το 2020.

Τα πιο «ακριβά»
Σύμφωνα με το ύψος του προϋπολογισμού που περιγράφεται σε κάθε αίτημα, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι σχετικά χαμηλού κόστους καθώς πάνω από τις μισές έχουν προϋπολογισμό χαμηλότερο ή ίσο των 10 χιλ. ευρώ. Από κει και πέρα υπάρχει και η.. ελιτ.

Συγκεκριμένα υπάρχουν 22 συνέδρια με προϋπολογισμό άνω των 100 χιλ. ευρω. Συνολικά τα εν λόγω συνέδρια αποτελούν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού των 998 αιτημάτων για επιστημονικές εκδηλώσεις που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ με τις θέσεις συμμετεχόντων στα 22 συνέδρια να αποτελούν το 12% των συνολικών θέσεων που εμπεριέχονται στα αιτήματα.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τα 10 μεγαλύτερα βάση προϋπολογισμού συνέδρια:

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, προϋπολογισμού 207.200 ευρώ με 2000 συμμετοχές.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας από την Ελληνική Δερματολογική Αφροδισιολογική Εταιρεία, προϋπολογισμού 185.500 ευρώ με 600 συμμετοχές.

28 Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ με 800 συμμετοχές

Pulse & Cardio Electrics 2019 Conference από την Ιατρική Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης, προϋπολογισμού 166.500 ευρώ με 500 συμμετοχές

33ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, προϋπολογισμού 162.500 ευρώ με 2500 συμμετοχές

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας & 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων, προϋπολογισμού 161.185 ευρώ με 1200 συμμετοχές

75ο Συνέδριο Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ με 500 συμμετοχές

Pulse & Cardio Electrics 2020 Conference από την Ιατρική Εταιρεία Ηρακλείου Κρήτης, προϋπολογισμού 157.250 ευρώ με 500 συμμετοχές

39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, προϋπολογισμού 155.000 ευρώ με 750 συμμετοχές

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου από την Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με 600 συμμετοχές.

Θεσμικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο μετά την ψήφιση του Νόμου 4600/2019 « Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο για τα συνέδρια, προβλέπεται ότι:

  • Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Πανελληνίων Συνεδρίων είναι δύο έως τέσσερις ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των εκατό και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι 30.000 ευρώ ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων. Κάθε Επιστημονική Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και το αληθές όσων δηλώνει.
  • Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Επιστημονικών Ημερίδων/ Διημερίδων είναι μία ή δύο ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι 5.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα, ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
  • Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των τοπικών /περιφερειακών Συνεδρίων είναι έως δύο ημέρες, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι 15.000 ευρώ ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
  • Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού πάνω από 25%, πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων η διοργανώτρια Ε.Ε δεν μπορεί να υποβάλλει αίτημα για αντίστοιχη εκδήλωση το επόμενο ημερολογιακό έτος.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ