Αλλαγές με ρίσκο στον καταμερισμό του clawback

Πλήγμα για τα καινοτόμα φάρμακα χωρίς την ίδια στιγμή να δίνεται μεγαλύτερο πεδίο κυκλοφορίας στα γενόσημα, φαίνεται να επέφερε η Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον τρόπο υπολογισμού του clawback.