Αλλάζει η «φιλοσοφία» κλειστών προϋπολογισμών και τιμολόγησης

Ως ένα πιο ειδικό μέτρο ορθολογικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και δικαιότερης κατανομής της υπέρβασης, αναφέρει ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός τη σταδιακή εφαρμογή επιμέρους κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν διεθνή standars και επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Η συγκεκριμένη διαπίστωση είχε αναπτυχθεί και προ ημερών κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, (εδώ)
Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στην Ναυτεμπορική, επισημαίνει ότι μεθοδεύεται ένα νέο σύστημα τιμολόγησης, το οποίο θα ομογενοποιήσει σταδιακά τις όποιες διαφορές υπάρχουν ακόμα μεταξύ ίδιων θεραπευτικών προσεγγίσεων και θα δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον στην αγορά φαρμάκου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη μια σειρά από διαρθρωτικά – και όχι οριζόντια – μέτρα, που επιχειρούν να αλλάξουν το «μίγμα» της φαρμακευτικής πολιτικής και να κάνουν το σύστημα πιο βιώσιμο: επιτροπή ΗΤΑ σε συνέργεια με την επιτροπή διαπραγμάτευσης, ενσωμάτωση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, εκπόνηση αξιόπιστων μητρώων ασθενών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, οικονομικά κίνητρα στους ασθενείς για την επιλογή γενοσήμων ( εξίσωση λιανικής-ασφαλιστικής τιμής στα γενόσημα και μηδενική συμμετοχή για τις παθήσεις του 10% ) που αναμένεται να συμβάλλουν στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και κατ’ επέκταση στη μείωση του clawback.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται και η διαδικασία προσδιορισμού των κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία στη λογική του κλειστού προϋπολογισμού της ηπατίτιδας και όχι με βάση τις κατηγορίες ATC 4. Επίσης τονίζεται η σταδιακή εφαρμογή και όχι μια συνολική «διάσπαση» του προϋπολογισμού του φαρμάκου σε 80-90 επιμέρους προϋπολογισμούς.
Το υπουργείο παράλληλα σχεδιάζει και ένα απλούστερο και ορθολογικότερο σύστημα τιμολόγησης. Όπως αναφέρει ο κ. Ξανθός επιδιώκεται να υπάρχει μία λογική συσχέτιση τόσο με τις τιμές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ( η σκέψη είναι να αποτελούν οι χώρες της Ευρωζώνης το «καλάθι» αναφοράς), ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει πρόβλεψη ενός κατώτατου ορίου τιμής με βάση το ΚΗΘ ( κόστος ημερήσιας θεραπείας) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η επάρκεια στην αγορά καταξιωμένων και αποτελεσματικών φαρμάκων.

«Το κρίσιμο είναι η αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική να συνοδευτεί με σοβαρή διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης και κυρίως με μια πολιτική οικονομικής ανακούφισης των ασθενών. Η στήριξη και προώθηση όμως των εγχωρίως παραγομένων φαρμάκων δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο της πολιτικής τιμών και γενικότερα της πολιτική υγείας, αλλά μιας συνεκτικής δέσμης αναπτυξιακών μέτρων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας» αναφέρε ο υπουργός.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ