Άρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών ιατρών του ΕΣΥ

Αντισυνταγματικές έκρινε τις περικοπές των αποδοχών ιατρών του ΕΣΥ της πρωτοβάθμιας υγείας, των επίκουρων γιατρών και των ειδικευόμενων, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις που καθόριζαν τους μισθούς των ιατρών του ΕΣΥ από το 2017 έως το 2022 ήταν αντισυνταγματικές και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι τα άρθρα 138-140 του νόμου 4472/2017, τα οποία καθόριζαν τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ από την 1η Ιανουαρίου 2017, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 και 137 του ίδιου νόμου, παραβιάζουν τις αρχές της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών του ΕΣΥ (άρθρο 21 του Συντάγματος), της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 του Συντάγματος) και επομένως είναι άκυρες.

Σύμφωνα με την απόφαση, «με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4472/2017, ο επαναπροσδιορισμός των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες μειώσεις εισοδημάτων τους κατά την οικονομική κρίση, υπερβαίνει τα συνταγματικά όρια της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 4472/2017 είναι αντίθετες στις ίδιες συνταγματικές αρχές (αναλογικότητα, ισότητα, κ.λπ.) και αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017. Για τους ιατρούς του ΕΣΥ, έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου 3205/2003 όπως ίσχυαν πριν τις περικοπές των νόμων 4093/2012 και 4472/2017.

περικοπές μισθώνΆρειος Πάγοςfront-stories