ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κλινών, προσωπικού και μηχανημάτων στα Κέντρα Υγείας

Σταθερός παραμένει ο αριθμός των Κέντρων Υγείας της χώρας με την εξαίρεση της μετατροπής του Κέντρου Υγείας Θήρας σε Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ετήσια απογραφική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016, διαπιστώνεται ότι από την κατανομή των Κέντρων Υγείας στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, τα περισσότερα Κέντρα Υγείας βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία (33 κέντρα), στην Πελοπόννησο (23 κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (21 κέντρα), ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο (7 κέντρα) και τη Δυτική Μακεδονία (6 κέντρα).

Όσον αφορά στις κλίνες, το προσωπικό και τα ιατρικά μηχανήματα από τη σύγκριση των στοιχείων του έτους 2016 με τα αντίστοιχα του έτους 2015 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

  • Η δύναμη των κλινών που βρίσκονται στα Κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 2,8% στο σύνολο της χώρας, από 955 σε 928.
  • Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 3,1% στο σύνολο της χώρας φθάνοντας τους 1.674 γιατρούς από 1.624. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες της Αττικής και Στερεάς Ελλάδας κατά 38,2% και 14,8% αντίστοιχα. Αντίθετα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου και της Ηπείρου κατά 26,9% και 22%, αντίστοιχα.
  • Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 6% στα 2.136 άτομα, από 2.015. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 15,2% και 13,7% αντίστοιχα. Αντίθετα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στη Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων κατά 27,1%.
  • Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τις υπόλοιπες ειδικότητες του προσωπικού παρουσίασε μείωση κατά 1,5% στο σύνολο της χώρας, με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας με ποσοστά 17,9%, και 16,7% αντίστοιχα. Συνολικά οι εργαζόμενοι έφτασαν το 2016 τους 1.657, έναντι 1.683 το 2015.
  • Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας, παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,5%, στο σύνολο της χώρας, φθάνοντας το σύνολο των μηχανημάτων στις 2.288 από 2.324. Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίστηκε στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (-11,4%) και τα Ιόνια νησιά (-10,9%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (20,9%) και την Ήπειρο (13,2%).