ΕΟΠΥΥ: Διερευνά τη νομιμότητα υπηρεσιών συνταγογράφησης χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη και εξέταση του ασφαλισμένου από γιατρό

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) διερευνά, μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων, τη νομιμότητα λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεϊατρικής που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων, την ηλεκτρονική γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας κ.ά., χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη και εξέταση του ασφαλισμένου από γιατρό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, προβαίνουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και στην επιβολή, κατά παντός εμπλεκόμενου, των κατάλληλων διοικητικών και λοιπών κυρώσεων για την αποκατάσταση της ζημιάς που ενδεχομένως έχει προκληθεί εις βάρος του Οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για σημαντική υπόθεση συστηματικής παραβίασης του θεσμικού πλαισίου και της ιατρικής δεοντολογίας, ο Οργανισμός θα ζητήσει την περαιτέρω διεξαγωγή ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα επεκτείνει τον έλεγχο και σε συνεργαζόμενους γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και λοιπές υγειονομικές δομές που συνεργάζονται με αυτά τα δίκτυα.

Παράλληλα, θα ενημερώσει και τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω διοικητικές και άλλες κυρώσεις.

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συμβουλεύει τους ασφαλισμένους του Οργανισμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα που άπτονται της υγείας τους και να επισκέπτονται συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, όπως οι Προσωπικοί Ιατροί ( https://prosopikos.gov.gr/ ), Ιατροί Ειδικοτήτων (https://www.eopyy.gov.gr/suppliers/-1/-1/ALL/ALL), πιστοποιημένα τακτικά και εξωτερικά ιατρεία δημόσιων και ιδιωτικών δομών Υγείας που διασφαλίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ιατρικού λειτουργήματος.

Υπογραμμίζεται, ότι η άυλη συνταγογράφηση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν απαιτείται επίσκεψη στον γιατρό, με μοναδική εξαίρεση -κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού- την έκδοση γνωματεύσεων για επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή (χρονίως πασχόντων) και παραπομπή διαγνωστικών εξετάσεων για παρακολούθηση της πορείας ήδη διαγνωσμένης παθήσεως.

ΕΟΠΥΥσυνταγογράφηση