Κι όμως οι τιμές των φαρμάκων δεν μειώθηκαν την τελευταία τριετία!

Η αδυναμία των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής να συγκρατήσει την τάση της πολυφαρμακίας στη χώρα, αποδεικνύεται περίτρανα από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της IMS Health για το διάστημα 2011-2016. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι και το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που εκδόθηκε το Δεκέμβριο, παρά τις μειώσεις που προκάλεσε στα φτηνά κυρίως φάρμακα, δεν είχε καμία επίδραση στο κόστος συνταγογράφησης, αφού η μέση τιμή φαρμάκων μέχρι και το τέλος Μαΐου ήταν η ίδια όπως και το 2015 αλλά και το 2014!
Ειδικότερα, η συνολική αγορά εξωνοσοκομειακού φαρμάκου από το 2011 μέχρι και τον περασμένο Μάιο φαίνεται να έχει παρουσιάσει αύξηση και να βρίσκεται από πλευράς όγκου στα 487,5 εκατ. τεμάχια (12μηνη κατανάλωση Ιούνιου 2015-Μαϊου 2016) έναντι 482,3 εκατ. τεμαχίων το τέλος του 2011.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι για τα συγκεκριμένα διαστήματα σημειώθηκε μείωση στα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 7,3%, όμως γενικά αυτή η πτώση είναι μικρή σε σχέση με τα μέτρα που επεβλήθησαν, την αύξηση της αρνητικής λίστας αλλά και της συμμετοχής των ασθενών που έκανε ακριβότερα τα φάρμακα γι αυτούς. Επίσης αυτή η πτώση αποδίδεται στην μεγάλη μείωση που παρουσιάστηκε το 2012 σε σχέση με το 2011.
Από το 2012 και μετά, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα άρχισαν αν καλύπτουν το χαμένο έδαφος, κι αυτό παρά την κρίση που εξακολουθούσε να υφίσταται και φυσικά το συνεχώς μειωμένο προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Ειδικότερα το 2011 η αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων είχε διαμορφωθεί στα 322,1 εκατ. τεμάχια, το 2012 φαίνεται ότι υποχώρησε δραματικά στα 283,6 εκατ. τεμάχια ενώ πλέον σε ετησιοποιημένη βάση το τέλος Μαΐου 2016 έφτασε στα 310,9 εκατ. τεμάχια. Μάλιστα η αγορά αυτή δείχνει να κινείται ακόμη ανοδικά. Καθώς στο τέλος του 2015 είχε διαμορφωθεί στα 308,5 εκατ. τεμάχια.

Επιστρέφοντας στη συνολική αγορά φαρμακείου, από πλευράς όγκου τα στοιχεία της IMS Health δείχνουν ότι έχει αυξηθεί από το 2011 κατά 1,3% . Στην αύξηση αυτή συνέβαλλε κυρίως η κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ χωρίς κουπόνι που σημείωσαν άνοδο 35,8%, καθώς από τα μη φαρμακευτικά σκευάσματα (+18,1%), ενώ τα ΜΗΣΥΦΑ με κουπόνι αυξήθηκαν κατά 5,8%.

Αξίες

Όσον αφορά στην αξία των πωλήσεων (ex factory τιμές) η συνολική αγορά εξωνοσοκομειακού φαρμάκου από το 2011 μέχρι και τον περασμένο Μάιο φαίνεται να έχει παρουσιάσει μείωση και να βρίσκεται από πλευράς τζίρου στα 3,45 δις. ευρώ (12μηνη κατανάλωση Ιούνιου 2015-Μαϊου 2016) έναντι 4,3 δις. ευρώ το τέλος του 2011 ήτοι μείωση 19,8%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το διάστημα αυτό σημειώθηκε μείωση στα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 40%. Η δε κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ χωρίς κουπόνι κινήθηκε έντονα ανοδικά. Συγκεκριμένα τα ΜΗΣΥΦΑ χωρίς κουπόνι σημείωσαν αύξηση 46% στα 241 εκατ. ευρώ ενώ άνοδο 8,7% σημείωσαν αύξηση τα ΜΗΣΥΦΑ με κουπόνι στα 170 εκατ. ευρώ και τα λοιπά σκευάσματα και προϊόντα στα 478 εκατ. ευρώ με την ίδια αύξηση.

Όσον αφορά τώρα στην αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αυτή δείχνει να αυξάνει από πέρυσι αν και οριακά! Έτσι ενώ στο τέλος του 2015 έφτανε στα 2,53 δις. ευρώ , στο 12μηνο Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016, οι πωλήσεις έφτασαν στα 2,56 δις. ευρώ.

Η άνοδος στο τζίρο το τελευταίο 12μηνο, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του όγκου καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της IMS Health, την τελευταία τριετία η μέση τιμή των συνταγογραφούμενων φαρμάκων έχει παραμείνει σταθερή στα 8,2 ευρώ. Η μεση τιμή στα συνταγογραφούμενα έχει υποχωρήσει κατά 23,3% σε σχέση με το 2011όταν είχε διαμορφωθεί στα 11,1 ευρώ. Εν συνεχεία υποχώρησε στα 10,4 ευρώ το 2012, στα 8,7 ευρώ το 2013 και στα 8,2 ευρώ το 2014, όπου και έχει «καθηλωθεί» παρά τις ανατιμολογήσεις. Αντίθετα η μέση τιμή των ΜΗΣΥΦΑ έχει σημειώσει συνολικά αύξηση στην πενταετία κατά 14,7%.

Αυτό που προβληματίζει την αγορά, είναι πως παρά τις μειώσεις τιμών, η μέση αξία δεν υποχωρεί. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι στην αγορά έχουν εισέλθει πλέον νέα καινοτόμα σκευάσματα τα οποία και συνταγογραφούνται σε υψηλές τιμές, παρακάμπτοντας πολλές φορές αποτελεσματικά φτηνότερα φάρμακα όπως και τα γενόσημα. Μάλιστα αυτό που σημειώνει η φαρμακοβιομηχανία είναι ακριβώς το πρόβλημα της υποκατάστασης και φυσικά τη στροφή της συνταγογραφησης σε ακριβά φάρμακα.

Μάλιστα με το δελτίο τιμών που θα τεθεί σε ισχύ από τις 21/7 στα φαρμακεία, φαίνεται ότι ενώ η συνολική μέση μείωση στα σκευάσματα είναι της τάξης του 3%, η μέση μείωση στα παλιά φθηνά φάρμακα υπολογίζεται σε 15-17%.
Μάλιστα, πρόκειται για τη 8η συνεχόμενη μείωση μετά και από τις τεράστιες μειώσεις του 2012, ενώ για τα νέα ακριβότερα φάρμακα με τιμές από 30 ευρώ έως 150 ευρώ η μέση μείωση εκτιμάται σε μόλις 1%! Επίσης μην ξεχνάμε ότι έπεται και νέα μείωση μέχρι το τέλος του έτους.