Νέος υψηλός μέσος όρος στις συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα

Οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα έχουν καταγράψει νέο υψηλό, με τον μηνιαίο μέσο όρο τον Μάιο να αγγίζει τα 424 μέρη NOAA ανά εκατομμύριο, σύμφωνα με μια νέα ενημέρωση από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή ως NOAA. (424 PPM per million = 0,0424%). Οι τρέχουσες συγκεντρώσεις είναι τώρα περισσότερο από 50 % υψηλότερες από την προβιομηχανική εποχή.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο κοινό μεταξύ των αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την πρόκληση υπερθέρμανσης του πλανήτη που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή. Άλλα σημαντικά αέρια θερμοκηπίου είναι το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου, ένα σύνολο φθοριούχων αερίων όπως οι HFC και οι HCFC και το όζον. Το διοξείδιο του άνθρακα, που παράγεται κατά τη διαδικασία καύσης ορυκτών καυσίμων, ευθύνεται για πάνω από το 70 τοις εκατό όλων των  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του NOAA, η μέση μηνιαία συγκέντρωση τον Μάιο του τρέχοντος έτους ήταν περίπου 3 μέρη (PPM) ανά εκατομμύριο υψηλότερη από τον Μάιο του περασμένου έτους.

Οι επιστήμονες μπόρεσαν να υπολογίσουν τα επίπεδα συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα μέχρι περίπου 400.000 χρόνια στο παρελθόν, κυρίως μέσω της μελέτης των πολικών πυρήνων πάγου που παρέμειναν αμετάβλητοι για εκατομμύρια χρόνια. Σε αυτήν την περίοδο, οι συγκεντρώσεις CO2 παρέμειναν γύρω στα 200 ppm κατά τις εποχές των παγετώνων και περίπου 280 ppm κατά τις θερμότερες περιόδους μεταξύ των παγετώνων.

Όμως από τα μέσα του περασμένου αιώνα, τα επίπεδα CO2 εκτοξεύτηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα και αυξάνονται ραγδαία.

Τον Μάιο του 1990, το έτος που γενικά θεωρείται ως η έναρξη μιας φάσης συνειδητοποίησης και ανταπόκρισης για το κλίμα, οι μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις CO2 ήταν περίπου 357 ppm, σύμφωνα με στοιχεία από το Παρατηρητήριο Mauna Loa στις Ηνωμένες Πολιτείες που παρατηρεί τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων από τη δεκαετία του 1950, ενώ ο μέσος όρος ξεπέρασε το όριο των 400 ppm για πρώτη φορά τον Μάιο του 2013.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις αυξάνονταν με λιγότερο από 1 ppm ετησίως τη δεκαετία μεταξύ 1960 και 1970, αλλά αυτός ο ρυθμός  έχει αυξηθεί σε σχεδόν 2,5 ppm ανά έτος μετά το 2010. Φέτος έχει αυξηθεί κατά 3 ppm.

 

 

 

Aπό το Economico.gr