Ο χρυσοφόρος ΕΟΦ!

Με πλεόνασμα που ξεπερνά τα 21 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2015 για τον ΕΟΦ, καθιστώντας τον Οργανισμό ως έναν από τους πλέον κερδοφόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο οργανισμός ανέκαθεν ήταν πλεονασματικός, συμπεραίνεται εύλογα ότι τα δεκάδες ή καλύτερα εκατοντάδες εκατομμύρια που θα έχει – ή θα έπρεπε να έχει – στα ταμεία του, μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση και στελέχωσή του, που αποτελούν και πάγιο αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας τα τελευταία χρόνια.
Ο ΕΟΦ ακολουθώντας τη διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 4305/2014 στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων, ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι του 2015 να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία. Με βάση αυτή την υποχρέωση, την εβδομάδα που πέρασε δημοσιεύτηκε η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το σύνολο του 2015.

Έσοδα

Από τα δημοσιευθέντα στοιχεία (εδώ), προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα του οργανισμού το 2015 κινήθηκαν στα πλαίσια των προϋπολογισθέντων και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν στα 32,83 εκατ. ευρώ έναντι 33,2 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί. Πόρους του Οργανισμού αποτελούν, τα παράβολα για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει (εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας, άδειες παραγωγής, βεβαιώσεις, θεωρήσεις τιμολογίων) σχετικά με προϊόντα αρμοδιότητάς του, το ετήσιο πάγιο τέλος που καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών δειγματοληψιών η αναλύσεων, το τέλος ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η εισφορά επί των πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων, η είσπραξη προστίμων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και τα έσοδα από διάθεση εκδόσεων επιστημονικού περιεχομένου.

Ειδικότερα για την ελληνική βιομηχανία φαρμάκων, όπως περιγράφεται στην Ειδική Έκθεση του ΣΕΒ: «Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, α) Διαδικασία αδειοδότησης και β) Διαδικασία τιμοδότησης», σε περίπτωση που μια εταιρία επιλέξει να προβεί στην σύνταξη ενός πλήρους φακέλου για ουσιωδώς όμοιο φάρμακο, το σχετικό κόστος ανά επιχείρηση κυμαίνεται περίπου από 100 χιλ. ευρώ έως και 800 χιλ. ευρώ ανάλογα με τον τύπο του φαρμάκου (μέση τιμή περίπου 300 χιλ. ευρώ). Από τη συνολική αυτή διαδικασία, ο ΕΟΦ καταγράφει έσοδα το 2015 της τάξης των 27,2 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισμού 27,4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα έσοδα που καταγράφονται σε 3 λογαριασμούς ( Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92, Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/ και Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005). Επίσης 1,98 εκατ. ευρώ εξασφαλίζονται ως έσοδα από τόκους από χρεόγραφα
Σε γενικές γραμμές όπως αναφέρθηκε, ο ΕΟΦ τα πήγε πολύ καλά στη συγκέντρωση εσόδων, με κάποιες αποκλείσεις κυρίως όσον αφορά στα έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ. Νομικών, ΟΑΕΔ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης και τα «Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου» ενώ είχαν προϋπολογιστεί στα 1,48 εκατ. ευρώ τελικά έφτασαν στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Έξοδα

Από κει και πέρα, τι καλύτερες επιδόσεις του ο οργανισμός τις καταγράφει όσον αφορά στα έξοδα, όπου φαίνεται να πέτυχε σημαντικές εξοικονομήσεις. Βέβαια θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι όσον αφορά τα κόστη, ο οργανισμός φαίνεται να έχει τη διάθεση να διατηρεί αυξημένες τιμολογήσεις για πιθανά έξοδα και φυσικά στο κλείσιμο του έτους να φαίνεται ότι επιτυγχάνει υψηλή εξοικονόμηση.
Ειδικότερα για το 2015, τα συνολικά έξοδα του ΕΟΦ διαμορφώθηκαν στα 12,17 εκατ. ευρώ έναντι προϋπολογισθέντων εξόδων 17,27 εκατ. ευρώ και άρα φαίνεται οι υπηρεσίες του οργανισμού να έκαναν εξοικονομήσεις 5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα διαπιστώνεται ότι από τους 100 λογαριασμούς όπου καταγράφονται τα έξοδα του οργανισμού, όλοι σχεδόν κατέγραψαν χαμηλότερες κοστολογήσεις έναντι των όσον προέβλεπε ο προϋπολογισμός.
Το βασικότερο έξοδο του οργανισμού είναι το μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα το 2015 για το σύνολο των βασικών μισθών (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) ενταλματοποιήθηκε και καταβλήθηκε το ποσό των 2,55 εκατ. ευρώ, ενώ είχε προϋπολογιστεί το ποσό των 2,72 εκατ. ευρώ. Επίσης ως «βασικός μισθός εκτάκτων» είχε προϋπολογιστεί το ποσό των 450 χιλ. ευρώ και καταβλήθηκαν τα 411,8 χιλ ευρω.
Σημαντική εξοικονόμηση παρουσιάζεται επίσης και στο λογαριασμό κόστους για «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». Εδώ ο ΕΟΦ είχε προϋπολογίσει 1,76 εκατ. ευρώ και τελικά πλήρωσε 1,05 εκατ. ευρώ.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι δικαίως η φαρμακοβιομηχανία θεωρεί ότι ο «πλούσιος» ΕΟΦ μπορεί να στελεχωθεί και να προάγει ένα σημαντικότατο έργο, χωρίς να έχει ανάγκη τις εξωτερικές συνεργασίες για την καλύτερη τέλεση των υποχρεώσεών τους. Κι αυτό το αναφέρουμε με αφορμή την ανακοίνωση της Παρασκευής από το οργανισμό σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός επισημαίνει ότι «παρά το υπαρκτό πρόβλημα της υποστελέχωσής του, οι αρμόδιες Διευθύνσεις και τα αντίστοιχα τμήματα μαζί με τη Διοίκηση καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διεξάγονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες με τρόπο άρτιο και αξιόπιστο. Θα πρέπει επιπλέον να τονιστεί ότι η λειτουργία του Οργανισμού και οι ειδικότερες διαδικασίες του, κατά κύριο λόγο εξειδικευμένες και επιστημονικές, διεξάγονται εντός ενός πλαισίου που χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια, σταθερούς κανόνες και απαράμιλλη εργατικότητα».
Αφορμή για την έκδοση της ανακοίνωσης ου οργανισμού, μια κίνηση στην οποία δεν είναι συνηθισμένη η αγορά φαρμάκου, στάθηκε η «φιλολογία» περί παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΦ από υπαλλήλους ξένων εταιρειών.