Πώς κατανέμονται τα επιπλέον 200 εκατομμύρια στη φαρμακευτική δαπάνη

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των 200 εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία ενισχύεται η φαρμακευτική δαπάνη.

Σκοπός είναι η απομείωση του clawback στο πλαίσιο δεσμεύσεων της χώρας μας έναντι του Ταμείου Ανάκαμψης. Βάσει της συμφωνίας με το RRF έπρεπε να προκύψει μείωση σε σχέση με το 2020 κατά 150 εκατ. ευρώ το 2023, 300 εκατ. ευρώ το 2024 και 400 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ υπήρξε και ο στόχος των 50 εκατ. ευρώ για το 2022.
Προκειμένου να διασφαλιστεί εγκαίρως ότι οι στόχοι απομείωσης είναι εφικτοί, το υπουργείο Υγείας θεσμοθέτησε την ενίσχυση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, τα αρχικά 50 εκατ. ευρώ, του 2022, θα δοθούν ως εξής:

-Ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Εάν και πάλι ξεπεραστεί η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα επιστρέψουν τη διαφορά ως clawback.

Οσον αφορά στα 150 εκατ ευρώ, η κατανομή γίνεται ως εξής:

-Ποσό εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000,00) ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

-Ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός για την κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων πολιτών, δεν ξεπερνά τα 2,6-2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, το υπόλοιπο ποσό το καλύπτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσω του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) και των υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate). Μάλιστα για το 2023, οι συνολικές επιβαρύνσεις αναμένεται να αγγίξουν τα … 2 δισ. ευρώ.

φαρμακευτική δαπάνηΦΥΚΥπουργείο Υγείαςνοσοκομειακά φάρμακα