Σε τροχιά ανατιμολόγησης φαρμάκων η αγορά

Ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο βήμα για την ανατιμολόγηση 7.500 φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς τελειώνει η προθεσμία για την κατάθεση παρατηρήσεων των φαρμακευτικών στο ΕΟΦ σχετικά με το περιεχόμενο της λίστας των φαρμάκων που θα ανατιμολογηθούν. Ειδικότερα ο ΕΟΦ έχει αναρτήσει μία λίστα με 7544 σκευάσματα όλων των κατηγοριών για τα οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία και μία ακόμη λίστα με 923 τα οποία διαγράφονται από τους καταλόγους.

Να επισημάνουμε ότι η διαδικασία θα πρέπει αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021, ενώ με βάση και τα όσα έχει αναφέρει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δεν θα υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο της ανατιμολόγησης και έτσι δεν αναμένεται καμία αύξηση τιμής φαρμάκων.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Ειδικότερα σύμφωνα στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρεται ότι:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση αναρτάται σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ο Κατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν.

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων, υποβάλλοντας αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες μεταβολής διοικητικών στοιχείων όπως διαδικασίες μετονομασίας ή αλλαγής ΚΑΚ.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος που αναρτάται περιλαμβάνει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο δελτίο τιμών (μη αποζημιούμενα, προϊόντα αίματος κλπ). Προς διευκόλυνση στο 2ο φύλλο του επισυναπτόμενου αρχείου περιλαμβάνονται τα σκευάσματα που έχουν διαγραφεί.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://services.eof.gr/myeof/
Η έναρξη υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 20-10-2021 με ημερομηνία λήξης έως και την Παρασκευή 22-10-2021.

Για την υποβολή στοιχείων/φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, όπου με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση η ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή της 1ης Οκτωβρίου 2021.

Η επίδραση στο clawback

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι μέσω της ανατιμολόγησης δεν αναμένεται καμία ιδιαίτερη ελάφρυνση στο clawback των εταιρειών. Εξάλλου αυτό έχει φανεί και στο παρελθόν όπου οι όποιες εξοικονομήσεις επιτυγχάνονταν από την μείωση της τιμής καλύπτονταν από τις αλλαγές στα σκευάσματα που συνταγογραφούνται αλλά και την αύξηση του όγκου.

ΕΟΦ|τιμολόγηση φαρμάκωνΕΟΦclawbackανατιμολόγηση