Στα 33,5 εκατ. ευρώ το κόστος συμμετοχής γιατρών σε συνέδρια του εξωτερικού

Την προηγούμενη εβδομάδα, το σύνολο των φαρμακευτικών εταιρειών ήταν με το δάχτυλο στο …«πλήκτρο enter» του κεντρικού τους υπολογιστή, προκειμένου να προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση των ονομάτων και της αξίας των παροχών επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό. Τελικά, η διαδικασία πάγωσε μετά από σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εδώ).

Παρόλ’ αυτά εδώ και μερικά χρόνια ο ΕΟΦ δημοσιοποιεί κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν στα συγκεντρωτικά κόστη των εταιρειών, χωρίς να αποκαλύπτονται κάποια προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στις αιτήσεις που υποβάλλουν φαρμακευτικές, αλλά και άλλες εταιρείες, προκειμένου να λάβουν την έγκριση του οργανισμού ώστε να καλύψουν το κόστος συμμετοχής των επιστημόνων υγείας σε συνέδρια του εξωτερικού.

Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, διαπιστώθηκε ότι για το 2015, ο ΕΟΦ ενέκρινε περίπου 2.600 αιτήματα που αφορούσαν σε περισσότερες από 10.000 συμμετοχές κυρίως γιατρών (αλλά και κάποιων νοσηλευτών και φαρμακοποιών), σε μια σειρά σημαντικών επιστημονικών συνεδριών εκτός Ελλάδας.

Όπως προκύπτει από τις δημοσιεύσεις για τα «Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις εξωτερικού», οι εταιρείες κάλυψαν συνολικά έξοδα της τάξης των 33,5 εκατ. ευρώ προκειμένου οι Έλληνες επιστήμονες να μεταβούν στο εξωτερικό. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν τη μετακίνηση, τη διαμονή και φυσικά το κόστος εγγραφής των συνεδρίων.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε το Μάρτιο από τον ΕΟΦ, για τη «Συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια Εξωτερικού», επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων συμμετοχής Επαγγελματία Υγείας, για μετακίνηση, εγγραφή , διαμονή, διατροφή με την προϋπόθεση έγκρισης του ΕΟΦ και έγκρισης του φορέα εργασίας (Πανεπιστήμιο –Νοσοκομείο – ΕΟΠΠΥ – Ασφαλιστικός φορέας).

Οι Επιστήμονες Υγείας συμμετέχουν σε Επιστημονικές εκδηλώσεις στο Εξωτερικό όπως:
• Διεθνείς (World Congresses)
• Πανευρωπαϊκές Εκδηλώσεις (European Congresses)
• Εκδηλώσεις-εξειδεικευμένα σεμινάρια, Ευρωπαϊκών χωρών και Β. Αμερικής, υψίστου επιστημονικού ενδιαφέροντος με διεθνή εμβέλεια – συμμετοχή και ομιλητές από διάφορες.
• Εκδηλώσεις για σπάνιες παθήσεις,, με διοργανωτή επιστημονικό φορέα (όχι απλά αιγίδα του φορέα).
Η εγκύκλιος προσδιορίζει ως μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις-συνέδρια Εξωτερικού:
• Για την Ευρώπη έως 10 Επαγγελματίες Υγείας ανά Συνέδριο.
• Για την Β. Αμερική 5 Επαγγελματίες Υγείας ανά Συνέδριο.
• Για τον υπόλοιπο κόσμο, 5 Επαγγελματίες Υγείας ανά Συνέδριο .

Εκ των συμμετεχόντων το 10% θα πρέπει να είναι ειδικευόμενοι προ-τελευταίου και τελευταίου έτους ειδικότητας καθώς και ειδικευόμενοι που έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία. Στις περιπτώσεις που ο συνολικός αριθμός των Ε.Υ. είναι από 5 έως και 10, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται και ένας ειδικευόμενος.
•Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δεν δύνανται να επιχορηγούν την συμμετοχή Ε.Υ. στο Εξωτερικό, περισσότερο από δύο φορές ετησίως.
•Οι συνταξιούχοι ιατροί, δεν δύνανται να επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για την συμμετοχή τους σε Επιστημονικές εκδηλώσεις του Εξωτερικού, εκτός εάν έχουν αποδεδειγμένα ενεργό συμμετοχή.
•Ο ετήσιος αριθμός συμμετοχής των Ε.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις φορές ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο στην Ευρώπη (π.χ. εάν η πρώτη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 3.6.2015, οι τρεις συμμετοχές προσμετρούνται έως 3.6.2016).
•Συμμετοχή σε συνέδρια της ειδικότητας, συναφών ειδικοτήτων, ή συμμετοχή σε συνέδρια άλλων ειδικοτήτων λόγω παρακολούθησης θεμάτων σε συνάφεια με την κύρια ειδικότητα (για τη τελευταία συμμετοχή χρειάζεται αιτιολόγηση) .
•Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε αυτές (πχ. Εκδρομές).
•Απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών μελών.
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος θέτει επίσης όρια και συγκεκριμένα σημειώνει ότι το κόστος φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται στα 70 ευρώ το ανώτερο κόστος διατροφής συμπεριλαμβανομένου πρωινού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαμονής 250 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Β
Πέρα από τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό αλλά και τις εκδηλώσεις Τύπου Α’ στις οποίες είχαμε αναφερθεί σε σχετικό θέμα (εδώ), υπάρχουν και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις εντός συνόρων στις οποίες οι έλληνες επιστήμονες ενημερώνονται για νέα φάρμακα και μεθόδους από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία από τις εγκρίσεις του ΕΟΦ για τις «Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (Τύπου Β’)», το 2015 ο οργανισμός ενέκρινε περί τις 1000 τέτοιες εκδηλώσεις από δεκάδες φαρμακευτικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι μέχρι και πέρυσι οι εκδηλώσεις αυτές διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες (Τύπου Β’, Γ’ και Δ’) αλλά πλέον από το Μάρτιο έχουν ενοποιηθεί σε μία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ έφτασε πέρυσι στα 9,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ ως εκδηλώσεις Τύπου Β’, νοούνται οι εκδηλώσεις «Επιστημονικού χαρακτήρα – Προώθησης πωλήσεων, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται σε συνεδριακούς χώρους ή σε ξενοδοχεία που διαθέτουν αίθουσες Συνεδρίων κατάλληλους για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Δεν απαγορεύεται η πραγματοποίηση αυτών, ελλείψει συνεδριακών χώρων, σε ξενοδοχείο ανεξαρτήτου κατηγορίας, που διαθέτει κατάλληλους συνεδριακούς χώρους. Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι θερινών (1/7-31/8 ) χειμερινών (15/12 έως 15/01) και σε αποκλειστικά χιονοδρομικούς προορισμούς από 15/12 έως 15/03. Επίσης απαγορεύεται η οικονομική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών μελών».