Ανακάμπτει αλλά με αργό ρυθμό η αγορά ιατροτεχνολγικών προϊόντων

Συνεχίζεται το 2018 για τρίτη συνεχόμενη χρόνια η ανάκαμψη στην αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρουσιάζοντας περαιτέρω ετήσια άνοδο της τάξης του 2%, με το σύνολο των πωλήσεων να εκτιμάται σε επίπεδα άνω 850 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την τελευταία Κλαδική Μελέτη που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE, η εγχώρια αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε τιμές χονδρικής, μετά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά την περίοδο 1995-2009, παρουσίασε δραματική πτώση το διάστημα 2010-2015 με μέσο ετήσιο ρυθμό υποχώρησης της τάξης του 12%. Στη συνέχεια εμφάνισε ελαφρά ανάκαμψη το 2016 η οποία συνεχίζεται και το 2017. Ειδικά το 2017 σε σχέση με το 2016, η εν λόγω αγορά κατέγραψε μικρή αύξηση της τάξης του 1,8%, ενώ περαιτέρω αύξηση της τάξης του 2% εκτιμάται και για το 2018.

Η πτώση της αγοράς τα προηγούμενα χρόνια, ήταν το αποτέλεσμα της επιβολής συνδυασμού μέτρων από πλευράς του δημοσίου τομέα, με στόχο το δραστικό περιορισμό των δημοσίων δαπανών υγείας στα πλαίσια τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Παράλληλα, μείωση καταγράφεται και στη ζήτηση για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και από τον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα της μείωσης της ροής ασθενών για νοσηλεία στην πλειονότητα των ιδιωτικών κλινικών.

Ο κλάδος ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελείται από μεγάλο πλήθος εισαγωγικών κυρίως εταιρειών, ενώ ολιγάριθμες είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα αφορούν λίγες μόνο κατηγορίες προϊόντων (όπως αναλώσιμα, γάζες, αντλίες έγχυσης φαρμάκων, επιδεσμικό υλικό, υλικά τεχνητού νεφρού κ.α.). Ο μεγάλος όγκος και τα πλέον εξειδικευμένα προϊόντα (ορθοπεδικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα, εμφυτεύματα κλπ.) είναι εισαγόμενα.

Η ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων προέρχεται κυρίως από τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα εργαστήρια, τα ιατρεία κλπ. Επίσης, για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η ζήτηση προέρχεται άμεσα από τους τελικούς χρήστες.
Ο δημόσιος τομέας απορροφά, διαχρονικά, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, σε ποσοστό που εκτιμάται με βάση την ICAP μεταξύ 65%-70% τα τελευταία χρόνια. Αναφορικά με την κατανομή της συνολικής αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο καλύπτεται από τις κατηγορίες των In Vitro διαγνωστικών αντιδραστηρίων και αναλυτών, του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και των ορθοπαιδικών ειδών. Συνολικά οι τρεις αυτές κατηγορίες εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 50% του συνολικού μεγέθους αγοράς.

Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη, τα τελευταία έτη οι διάφορες παρεμβάσεις για εξορθολογισμό, αλλά και περικοπή των δημοσίων δαπανών υγείας (όπως η διενέργεια κεντρικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, η λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών, η μείωση των τιμών, τα Κ.Ε.Ν., η εφαρμογή clawback και rebate στους ιδιώτες παρόχους υγείας), επηρέασαν καίρια την εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του κλάδου. Επίσης, οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς δημοσίου, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε ορισμένες εταιρείες. Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκαν το καλοκαίρι του 2015 και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), μέτρο το οποίο προκάλεσε μεγάλες δυσχέρειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Το 2016 καταγράφηκαν συνολικά σε όλα τα θεραπευτήρια 22.021 ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, εκ των οποίων στα δημόσια νοσοκομεία λειτουργεί το 68,2% των μηχανημάτων. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, από το 2013 στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που καταμετράται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., προστέθηκαν νέες κατηγορίες μηχανημάτων, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην είναι συγκρίσιμα σε σχέση με αυτά των προηγουμένων ετών.

Στο σύνολο του εξοπλισμού της χώρας, ο μεγαλύτερος αριθμός μηχανημάτων αφορά ηλεκτροκαρδιογράφους (3.215 μηχανήματα, μερίδιο 14,6%), ενώ σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των μηχανημάτων, στην περιφέρεια Αττικής είναι συγκεντρωμένο το 41,4% (9.116 μηχανήματα).
Θα πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο ότι, σημαντικός αριθμός μηχανημάτων είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και δεν καταγράφεται στα δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εξέλιξη Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Εισαγωγές
Κατά την περίοδο 2005-2008 οι εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ακολούθησαν έντονη ανοδική πορεία και η αξία τους έφθασε σε 1,15 δισ. ευρώ το 2008. Ωστόσο, από το 2009 καταγράφεται πτώση των εισαγωγών, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή τα έτη 2010-2012. Τη διετία 2016-2017 η αξία των εισαγωγών, βάσει των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εμφανίζει κάποια ανάκαμψη, η οποία όμως δεν «συνάδει» με τις συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου. Το 2017 οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 710,9 εκατ. ευρώ (αύξηση 4,3%). Σωρευτικά από το 2008 οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 38,2%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των εισαγωγών ανά κύρια ομάδα προϊόντων παρατηρείται ότι η κατηγορία «Όργανα και συσκευές διάγνωσης – θεραπείας ασθενειών και συσκευές οπτικών δοκιμασιών» καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εισαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με μερίδιο 44,2% για το 2017. Ακολουθεί η κατηγορία «Είδη και συσκευές ορθοπαιδικής και προθέσεων και βοηθήματα αναπλήρωσης ελλείψεων», το μερίδιο της οποίος διαμορφώθηκε στο 17,2% επί των συνολικών εισαγωγών (διάγραμμα). Οι τιμές εισαγωγών για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καταγράφουν ελαφρά αύξηση την τριετία 2014-2017. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που αγοράζουν απευθείας οι καταναλωτές, παρατηρείται μείωση στις τιμές των θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού από το 2012.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ