Ανατιμολόγηση φαρμάκων: Μηδενικές αυξήσεις-μέγιστη μείωση 7%

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας προσδιορίζει το νέο τρόπο ανατιμολόγησης φαρμάκων.

Την έναρξη της διαδικασίας ανατιμολόγησης των φαρμάκων σηματοδοτεί η χθεσινή κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, με την οποία προσδιορίζονται οι σχετικές διατάξεις. Όπως είχε δεσμευτεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, το νέο πλαίσιο ανατιμολόγησης φαρμάκων θα είναι πιο απλό σε σχέση με εκείνο το οποίο είχε θεσμοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Με βάση το περιεχόμενο της τροπολογίας δεν θα υπάρξει καμία αύξηση τιμής φαρμάκου ενώ η μέγιστη μείωση δεν θα ξεπερνά το 7%. Την ίδια ώρα οι τιμές των γενόσημων θα προσδιορίζονται στο 65% των φαρμάκων αναφοράς τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, η τιμή του φαρμάκου αναφοράς εντός περιόδου προστασίας των δεδομένων του αλλά και των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων θα προσδιορίζεται από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών που θα εντοπίζονται στις χώρες της Ευρωζώνης. Η τιμή που θα προκύπτει θα πρέπει να είναι χαμηλότερη αλλά όχι περισσότερο από 7% σε σχέση με την τιμή που ήδη έχει το φάρμακο στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών και φυσικά με κατώτατο όριο το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Οι αυξήσεις τιμών δεν θα επιτρέπονται.

Επίσης σημειώνεται ότι η τιμή του γενόσημου φαρμάκου ορίζεται στο 65% της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς. Να σημειώσουμε εδώ ότι η τροπολογία καταργεί και το «μαξιλαράκι» του 10% για τα γενόσημα, καταργώντας προηγούμενη διάταξη η οποία προέβλεπε ότι «αν η τιμή ενός γενόσημου μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% επί της τιμής του προηγούμενου δελτίου τιμών όλα τα γενόσημα λαμβάνουν τιμή ίση με το 75%  του αντίστοιχο προϊόντος αναφοράς».

Επίσης αναφέρεται ότι για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Η τροπολογία αναφέρει ακόμη ότι τα φάρμακα με κόστος ημερησίας θεραπείας μικρότερο του κόστος ημερησίας θεραπείας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων των οποίων το κόστος ημερησίας θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από το κόστος θεραπείας που ορίζεται με πρόφαση του Υπουργού Υγείας μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Μέσω της νέας διαδικασίας ανατιμολόγησης μεθοδεύεται σημαντική εξοικονόμηση της δαπάνης ώστε να μειωθεί το clawback. Μάλιστα αναμένεται να είναι και σημαντικά υψηλότερη έναντι της προηγούμενης διαδικασίας που είχε αποφασιστεί και η οποία είχε προσδιοριστεί στα 130 εκατ. ευρω.
Υπενθυμίζεται πως στην προ τριών εβδομάδων συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με το διορισμό του κ. Δημήτρη Φιλίππου στη θέση του προέδρου του ΕΟΦ, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός ανέφερε, πως με βάση τις τιμές που θα δίνονταν για 5500 σκευάσματα προέκυπταν τα εξής:
σε 2600 σκευάσματα σημειώνονταν μείωση τιμής
σε 1900 σκευάσματα αύξηση τιμής
και σε 1000 σκευάσματα καμία μεταβολή.
Από τα παραπάνω προέκυπτε, σύμφωνα με τον κύριο Ξανθό, μεσοσταθμικά μείωση τιμής 3,6% γεγονός που μεταφράζεται σε λιγότερα κόστη για αποζημίωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ