Ανέκαμψαν το 2018 οι φαρμακαποθήκες

Στα 3,1 δις. ευρώ εκτιμάται ότι έκλεισε την προηγούμενη χρονιά ο τζίρος των φαρμακαποθηκών, σύμφωνα με τη ανάλυση της πρόσφατης κλαδικής μελέτης για τις «Φαρμακαποθήκες», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις».
Όπως επισημαίνει στην εισαγωγή της η μελέτη, η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των δαπανών υγείας στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, οι θεσμικές παρεμβάσεις που επέφεραν σημαντική μείωση στις τιμές των φαρμάκων και συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους, σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, επηρέασαν την αγορά των φαρμακαποθηκών, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση κατά 41,4% του συνολικού μεγέθους της το 2017 σε σχέση με το 2009.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ κ. Βασίλη Ρεγκούζα, το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμακαποθηκών (ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιρισμοί φαρμακοποιών) υπολογίζεται σε 3.040 εκατ. ευρώ το 2017, με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -6,5%, την περίοδο 2010-2017. Όσον αφορά στο 2018, η συνολική αγορά φαρμακαποθηκών (ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιρισμοί φαρμακοποιών) εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση (σε αξία) μεγαλύτερη από 2% σε σχέση με το 2017.

Σημειώνεται ότι, οι ιδιωτικές εταιρείες φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι κάλυψαν το 59% της συνολικής αγοράς το 2017, ενώ το υπόλοιπο 41% αφορά την αγορά των συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Ειδικότερα, το μέγεθος της αγοράς των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών παρουσίασε μείωση με ΜΕΡΜ -6,0% την περίοδο 2010-2017, ενώ το μέγεθος της αγοράς συνεταιρισμών φαρμακοποιών μειώθηκε με ΜΕΡΜ -7,1% την περίοδο 2010-2017.

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου, σύμφωνα με την οικονομική αναλύτρια κυρία Αλίκη Νιανάκη η κεφαλαιακή διάρθρωση των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών παρουσιάζει βελτίωση την τριετία 2015-2017 σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, παρά την αύξηση του αριθμοδείκτη Ξένα/Ίδια κεφάλαια τη διετία 2016-2017. Ο εν λόγω δείκτης διαμορφώνεται σε καλύτερα επίπεδα στους συνεταιρισμούς, έναντι των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών, ιδιαίτερα την περίοδο 2012-2017. Σημειώνεται η σταθερότητα του αριθμοδείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης για τους συνεταιρισμούς την περίοδο 2013-2017, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα την ίδια περίοδο στις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες.

Οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον τόσο ευπρόσβλητες, ιδιαίτερα από το 2014 και έπειτα, σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται όσο στο παρελθόν.
Η προσπάθεια των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των συνεταιρισμών του κλάδου φαίνεται ότι επικεντρώνεται στη διατήρηση λειτουργικής κερδοφορίας (εκτός του 2011 για τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες) που έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχα τη διατήρηση θετικού καθαρού αποτελέσματος από το 2013 για τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες και σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο για τους συνεταιρισμούς. Η σχετική σταθερότητα του περιθωρίου μικτού κέρδους την εξεταζόμενη περίοδο, αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων του κλάδου στο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται ότι, 3 στις 10 μεγαλύτερες ιδιωτικές φαρμακαποθήκες εμφανίζουν καλή σχέση λειτουργικών κερδών και συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, και μάλιστα σε επίπεδα καλύτερα από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, για το 2017, ενώ 1 στους 10 μεγαλύτερους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, συνδυάζει λειτουργικά κέρδη και συνολική δανειακή επιβάρυνση, σε επίπεδα καλύτερα από το μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων συνεταιρισμών, για το 2017.

Παράλληλο εμπόριο
Μια σημαντική παράμετρος στη δραστηριότητα των φαρμακαποθηκών, αποτελεί το παράλληλο εμπόριο, για το οποίο το τελευταίο διάστημα και λόγω των ελλείψεων φαρμάκων, αναπτύχθηκε έντονη φιλολογία. Σημειώνεται πως η αξία των Παράλληλων Εξαγωγών, είναι της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.
Όπως ανέφερε πρόσφατα η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων Ειρήνη Μαρκάκη (εδώ), οι νόμιμες παράλληλες εξαγωγές υποστήριξαν τη συντήρηση των εταιρειών του κλάδου ειδικά την περίοδο της κρίσης, δεδομένου ότι το χονδρεμπόριο τη δεκαετία που πέρασε, έχασε το 40% του ποσοστού κέρδους του. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν παρουσιάστηκαν και κρούσματα κατάχρησης στο συγκεκριμένο τομέα.

Μάλιστα ανέφερε ότι τα τελευτία χρόνια αναπτύχθηκε κάποιες εταιρείες με τη μορφή ΙΚΕ, τις χαρακτήρισε ” αμαρτία της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ”, οι οποίες βρήκαν παράθυρο να δημιουργηθούν χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις προδιαγραφές, τα τετραγωνικά και τα αποθέματα.
Ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι «μέσω αυτών γίνονται οι παράνομες εξαγωγές, είπε ότι ξεκινούν με 2-3 ΙΚΕ “για κάψιμο” και στη συνέχεια ανοίγουν καινούριες. Γυρίζουν τα φαρμακεία και είτε εν γνώσει του φαρμακοποιού, είτε εν αγνοία του, “μαζεύουν” τα φάρμακα που ποτέ δεν φτάνουν στον ασθενή, γιατί εξάγονται». Η ίδια τόνισε ότι ως πρόεδρος έκανε καταγγελίες στον ΕΟΦ και αφαιρέθηκαν αμέσως 7 άδειες.
Γι΄ αυτό, ο ίδιος ο Σύλλογος, ζήτησε οι εξαγωγές να δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο και μέσω προγραμμάτων που υποστήριξε οικονομικά ο κλάδος, τα κουπόνια αφαιρούνται αμέσως από το σύστημα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ