Ανέβασε ταχύτητες η απορρόφηση του ΕΣΠΑ για τις ΤΟΜΥ

Αν και αντιστοιχεί στο μόλις 10% η απορρόφηση των κονδυλίων, δείχνει να διπλασιάστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Σε χαμηλά επίπεδα διατηρείται η απορρόφηση των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του συστήματος των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αν και σημειώνει αύξηση φτάνοντας στο 10% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο http://anaptyxi.gov.gr/, βάση του οποίου τα συνολικά κεφάλαια που είχαν δεσμευτεί έφτασαν στα 260 εκατ. ευρώ και μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2019 είχαν εκταμιευτεί τα 27 εκατ. ευρώ.

Δράσεις
Ειδικότερα τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησαν 5 δράσεις η λήξη των οποίων έχει οριστεί το Μάρτιο του 2020. Και οι 5 αφορούν στη «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και ήταν συνολικού ύψους 67 εκατ. ευρώ ενώ έχουν γίνει συμβάσεις και για τις 5 για το σύνολο των συγκεκριμένων κονδυλίων. Όμως με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου τα συνολικά κεφάλαια που πληρώθηκαν φτάνουν στα 15,9 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα οι εν λόγω 5 συμβάσεις που αφορούσαν Λειτουργία ΤΟΜΥ είναι :

Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) συνολικού ποσού 28.613.021 ευρώ από τα οποία πληρώθηκαν τα 8.103.575 ευρώ

Στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 1 συνολικού ποσού 15.148.070 ευρώ για τα οποία πληρώθηκαν μέχρι τώρα 3.631.135 ευρώ

Στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 1 συνολικού ποσού 18.514.308 ευρώ με πληρωμές 3.389.987 ευρώ

Στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 2 συνολικού ποσού 2.524.678 ευρώ με πληρωμές 719.127 ευρώ

Στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 3 με συνολικό ποσό 2.244.158 ευρώ για τα οποία πληρώθηκαν μόλις 51.111 ευρώ.

Πέρα από τις προαναφερθείσες ροές, υπήρξαν και κάποιες επιμέρους για συνολικές δράσεις Λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) ύψους περίπου 137 εκατ. ευρώ για τις οποίες εκταμιεύτηκαν 8,4 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα αυτές είναι:

Της 1ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής διάρκειας από 01/02/2019 έως 31/12/2023 με συνολικό ποσό 22.033.556 ευρώ και πληρωμές 984.702 ευρώ

Της 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής διάρκειας 21/01/2019 έως 31/12/2023 με συνολικό ποσό 27.541.946 ευρώ και πληρωμές 1.406.128 ευρώ

Της 3ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διάρκειας από 11/11/2018 έως 31/12/2023 με συνολικό ποσό 14.650.000 ευρώ και σύνολο πληρωμών 1.511.120 ευρώ

Της 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διάρκειας 02/01/2019 -31/12/2023 ύψους 15.607.103 ευρώ και πληρωμές 794.983 ευρώ

Της 4ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διάρκειας 23/03/2019 – 31/12/2023 ύψους 9.605.000 ευρώ και πληρωμές 658.537 ευρώ

Της 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το διάστημα 04/12/2018 – 31/12/2022 με συνολικό ύψος 11.654.323 ευρώ και πληρωμές 552.124 ευρώ

Της 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διάρκειας 21/12/2018 – 31/12/2023, συνολικού ποσού 20.809.470 ευρώ και πληρωμές 735.178 ευρώ

Της 7ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κρήτης για το διάστημα 15/11/2018 – 31/12/2023 με συνολικό ύψος σύμβασης 15.523.242 ευρώ και πληρωμές 1.79.172 ευρώ

Υπάρχουν ακόμη στα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ για λειτουργίες ΤΟΜΥ, επιπλέον εξασφαλισμένα αλλά 55 εκατ. ευρώ μέσω 7 δράσεων εκ των οποίων έχουν γίνει συμβάσεις ύψους 54,7 εκατ. ευρώ. Οι συμβάσεις για το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών αφορά στο διάστημα από την αρχή του 2019 μέχρι το τέλος του 2023 και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί 2,6 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ