Αργή και με προβλήματα η e-συνταγογράφηση – Οι γιατροί θετικοί στη σύνταξη ιστορικού ασθενή

Ένας στους δυο γιατρούς (50%) θεωρεί την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση «αργή» σε επίπεδο απόκρισης, ένας στους τρεις (30%) εντοπίζει καθημερινά προβλήματα στις υπηρεσίες συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) θεωρεί ότι είναι χαμένος χρόνος να χρησιμοποιήσει κάποιος το helpdesk της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από άτυπη έρευνα που έγινε ως μια πρώτη καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για τη χρήση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Health IT Conference 2019. Οι απαντήσεις στα σχετικά ερωτηματολόγια (225 απαντήσεις, 37% ιδιώτες και 63% από δημόσιες δομές 46% Παθολόγοι και Γενικοί ιατροί) κατέδειξαν αρκετά σημαντικά ευρήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα:
• Το 33% των χρηστών κάνουν χρήση τρίτων εφαρμογών ενώ το 30% θεωρεί πως καλύπτεται από τις εφαρμογές που του παρέχει το δημόσιο. Το 16% και το 20% των χρηστών δε γνωρίζει πως η ΗΔΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα, έχουν υπηρεσία υποστήριξης χρηστών
• Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (87%) θα συμμετείχε σε δράσεις διαβούλευσης με το Υπουργείο
• Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (68%) θα διέθετε τον απαραίτητο χρόνο για τη συμπλήρωση του ιστορικού υγείας των πολιτών
• Η συντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου επιθυμεί την εφαρμογή της άυλης συνταγής (90%) και τη διάθεση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (93%)
• Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (93%) επιθυμεί την ενοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ σε μια υπηρεσία
• Το 21% του ιατρικού κόσμου θα δεχόταν να καταβάλει ένα συμβατικό τίμημα που θα ανταποκρίνεται στη διάθεση ενιαίων υπηρεσιών, ενώ το 72% διαφωνεί με μια τέτοια προσέγγιση
• Αναφορικά με την εκπαίδευση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, ποσοστό μόλις 3% των χρηστών δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια σχετική εκπαίδευση, ενώ ποσοστό 78% δηλώνουν «αυτοδίδακτοι».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ