Ατιμολόγητες προμήθειες νοσοκομείων και clawback ιατροτεχνολογικών ως 70%

Αβεβαιότητα και προβλήματα στο κλείσιμο της χρήσης του 2018 προκαλούν οι ατιμολόγητες κατεπείγουσες προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και το clawback υπέρ του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).

Ο Σύνδεσμος ζητά την άμεση διευθέτηση των δύο αυτών ζητημάτων που τα χαρακτηρίζει ως πολύ σημαντικά, καθώς απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του Iατροτεχνολογικού κλάδου.

Ατιμολόγητες προμήθειες

Σε ότι αφορά το ζήτημα των παλαιών οφειλών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ο ΣΕΙΒ σημειώνει πως η νέα Κυβέρνηση, προσπαθώντας να τακτοποιήσει τις οφειλές που έχουν προκύψει από προμήθειες έως και 31/7/2019, ψήφισε τον Ν.4623 (ΦΕΚ Α’134, 9/8/2019) επιχειρώντας να δώσει λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει, ωστόσο, μια κατηγορία υλικών για τα οποία δεν φαίνεται να καθίσταται εύκολη η εξόφλησή τους, για πολύ πρακτικούς λόγους.

Πρόκειται για υλικά που παραδόθηκαν με Δελτία Αποστολής, υπό τη διαδικασία του επείγοντος λόγω άμεσων νοσοκομειακών αναγκών – π.χ. έκτακτα χειρουργεία – χωρίς να έχουν τιμολογηθεί, αφού δεν προϋπήρχε η σχετική προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία.

Ο ΣΕΙΒ θα περίμενε, βάσει του προαναφερόμενου νόμου (άρθρο 78 του Ν.4623), να ζητηθεί από τους προμηθευτές να προχωρήσουν σε τιμολόγηση των υλικών αυτών μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (9/8/2019) και να ζητήσουν βάσει του νόμου την εξόφλησή τους. Δυστυχώς όμως οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν δώσει οδηγία στα Νοσοκομεία να ζητούν από τους προμηθευτές τιμολογήσεις προγενέστερες της 31ης Ιουλίου, πράξη αδύνατη και παράνομη για τις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ, κ. Γεράσιμος Λειβαδάς αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε: «Ο ΣΕΙΒ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα σε λύση του συγκεκριμένου προβλήματος που δημιουργήθηκε, όχι από υπαιτιότητα των μελών του, τα οποία και υφίστανται τις συνέπειες» ενώ επισήμανε ότι: «Οι επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, παρά τις αντιξοότητες συνεχίζουν να στηρίζουν τις νοσοκομειακές ανάγκες σε ιατρικά υλικά προς όφελος των νοσηλευόμενων».

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», αλλά και σε άλλα Δημόσια Νοσοκομεία όπως Ιπποκράτειο Αθηνών, Π.Γ.Ν. Πατρών, Γ.Ν.Α. Γεννηματάς, Γ.Ν. Νίκαιας.

Clawback

Αναφορικά με το Clawback που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα από το 2017, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τα μέλη του ΣΕΙΒ που δραστηριοποιούνται στην παροχή υλικών για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία εφαρμογής του Clawback είναι προβληματική από το πρώτο έτος εφαρμογής της. Ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού ανά κατηγορία υλικών, για το 2017 και το 2018, δεν έλαβε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Ως αποτέλεσμα, προέκυψαν απαράδεκτα υψηλά ποσοστά Clawback για το 2017, που έφτασαν, σε ορισμένες κατηγορίες, έως και το εξοντωτικό 70%.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία για τα έτη 2018 και 2019 αναφορικά με τα Clawback στα οποία αναπόφευκτα θα συμμετάσχουν τα μέλη του Συνδέσμου , με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστια αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που λείπουν είναι τα εξής:
1) Δαπάνες του ΕΟΠΥΥ για το 2018,
2) Δαπάνες Α’ εξαμήνου του ΕΟΠΥΥ για το 2019 και
3) Προϋπολογισμός 2019.

Και οι τρεις αυτές κατηγορίες θα πρέπει να προσδιοριστούν ανά κατηγορία αποζημιούμενων παροχών.

Σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του ΔΣ του ΣΕΙΒ με τη νέα Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κα Θ. Καρποδίνη, έλαβαν την υπόσχεση για σχετικές απαντήσεις το πολύ σε 10 ημέρες από την ημερομηνία συνάντησης (3/9/2019).

Δεδομένου ότι τίποτα δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στον ΣΕΙΒ, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά ότι κάθε καθυστέρηση σε τέτοια σοβαρά θέματα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και κλίμα ανασφάλειας στον κλάδο, όπως το πρόβλημα στο κλείσιμο της χρήσης του 2018 κλπ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ