Νέο τοπίο στη λειτουργία του φαρμακείου μετά την οικονομική κρίση

Τη μεταβατική περίοδο που θα οδηγήσει το φαρμακείο σε ένα άλλο καθεστώς λειτουργίας, όρισε η οικονομική κρίση, χωρίς να επιτρέπει την επιστροφή στην πρότερη κατάσταση μετά την πάροδό της. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση φέρνει ανατροπές που μπορούν να χαρακτηριστούν μέχρι και σοκαριστικές για την παραγωγή, τις μεταφορές, τις συναλλαγές, τους κανόνες εργασίας, τις υπηρεσίες υγείας, […]
Περισσότερα