Αυξάνονται κατά 100-150 εκατ. ευρώ οι δαπάνες για την υγεία

Μια «σχετικά ευχάριστη» είδηση περιέχεται στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή για τα προαπαιτούμενα του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022», (εδώ) η οποία αφορά στην αύξηση των ορίων δαπανών υγείας. Οι αυξήσεις αυτές εκτιμώνται έμμεσα στα περίπου 100 εκατ. ευρώ και προέρχονται από τη σύνδεση των δαπανών με την πορεία της ανάπτυξης του ΑΕΠ, ενώ άμεσα ο ΕΟΠΥΥ θα μπορεί λαμβάνει ποσά που μπορεί να φτάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, εως και τα 50 εκατ. ευρώ από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Μάλιστα στους πίνακες του σχετικού παρατήματος που συνοδεύει το νομοσχέδιο, διαπιστώνεται και ελαφρά αύξηση στις νοσοκομειακές δαπάνες σε σχέση με τα όσα προβλέπονταν στο προηγούμενο μεσοπρόθεσμο για το διάστημα 2018-2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 21, «ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν επιχορήγησής του από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής, για την αποζημίωση συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΠΥ φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα. Η αναγνώριση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ». Όπως σημειώσαμε και πιο πριν τα ποσά αυτά εκτιμώνται στα 50 εκατ. ευρώ περίπου και θα αφορούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών του οργανισμού με πιθανότατα μια «προτίμηση» στα φάρμακα.

Την ίδια στιγμή στο Άρθρο 25 σημειώνεται ότι «Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών (φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ) θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος».

Για πρώτη φορά λοιπόν μετά από αρκετά χρόνια γίνεται προσπάθεια για μια έστω μικρή επέκταση των δαπανών υγείας. Όμως βλέπουμε και πάλι ότι η Κυβέρνηση κρατά «μικρό καλάθι όσον αφορά στην αύξηση των δαπανών αυτών. Έτσι λοιπόν, με βάση τα στοιχεία για τους στόχους που προβλέπονται στο μνημόνιο, οι δαπάνες για την υγεία θα έπρεπε να αυξηθούν κατά 3,7% το 2019 εφόσον ακλουθούσαν και την εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ από 183 δις. ευρώ φέτος σε 189,7 δις. ευρώ το 2019. Δηλαδή αρκετά πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως οι προβλέψεις μέχρι το 2022 προβλέπουν ετήσια άνοδο ΑΕΠ κατά 3,7%-3,9% ανά έτος. Επίσης αν θεωρήσουμε ότι η δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σταθερή στα επίπεδ του 5,1%-5,2%, η αντίστοιχη αύξηση σε απόλυτο ποσό και πάλι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη των 100 εκατ. ευρώ εφόσον το ΑΕΠ θα σημειώσει τέτοια άνοδο.

Βέβαια επισημαίνεται στο πολυνομοσχέδιο ότι «Οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, έχουν υιοθετηθεί υπό προϋποθέσεις από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κυρίως ως προς τη δυνατότητα αυξημένης συμβολής των επενδύσεων στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης άνω του 2% ετησίως». Άρα θα πρέπει να αρκεστούμε μάλλον σε ανάπτυξη της τάξης του 2%.

Λογικό είναι λοιπόν αυτή η όποια αύξηση των 100 εκατ. ευρώ να είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σύμφωνα με πληροφορίες της φαρμακευτικής αγοράς η σύνδεση δαπανών με το ΑΕΠ δεν σημαίνει και κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, αφού προς τη φαρμακευτική δαπάνη το πολύ να κατευθυνθούν επιπλέον κεφάλαια της τάξης των 40-50 εκατ. ευρώ, όταν το clawback για φέτος ήδη καλπάζει με ρυθμούς σημαντικά αυξημένους. Επίσης κανείς δεν μπορεί να πει τι θα γίνει αν οι προβλέψεις πέσουν εντελώς έξω και το ΑΕΠ υποχωρήσει.

Νοσοκομεία
Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται επίσης για τα νοσοκομεία, εκτός των στρατιωτικών. Με βάση αυτά ήδη για το 2018 έχουν προϋπολογιστεί έξοδα 2.193 εκατ. ευρώ έναντι 2.164 εκατ. ευρώ της προηγούμενης πρόβλεψης και 2.165 εκατ. ευρώ του 2017. Από αυτά για φάρμακα κατευθύνεται το γνωστό πια ποσό των μόλις 468 εκατ. ευρώ. Για την επόμενη τετραετία 2019-2022 προβλέπεται σταθερή άνοδος σε 2.233 εκατ. ευρώ, 2.263 εκατ. ευρώ 2.298 εκατ. ευρώ και 2.331 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για κάθε ακόλουθο έτος ως συνολικά έξοδα. Από αυτά προβλέπεται για φάρμακα το 2019 ποσό μετά από rebate και clawback 479 εκατ. ευρώ ήτοι αύξηση 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος, 490 εκατ. ευρώ για το 2020, 500 εκατ. ευρώ για το 2021 και 509 εκατ. ευρώ για το 2022. Εκείνο που φαίνεται να παραμένει αμετάβλητο είναι το κόστος μισθοδοσίας το οποίο από 567 εκατ. ευρώ το 2018 φαίνεται να αυξάνει μόλις κατά 5 εκατ. ευρώ το 2022.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ