Τελευταία Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων με ενστάσεις για νέα σκευάσματα

Η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί για τα δύο τελευταία δελτία τιμών νέων φαρμάκων, που είχαν υποβάλλει αιτήσεις τιμολόγησης κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2017.

Καθώς πρόκειται για την τελευταία φορά λειτουργίας της Επιτροπής- έχει καταργηθεί με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στο οποίο συμπεριελήφθησαν οι διατάξεις περί αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας- αποφασίσθηκε να μην εκδοθεί καινούρια απόφαση για τα στελέχη της, με αποτέλεσμα ο ΣΦΕΕ να εκπροσωπηθεί από τον νέο πρόεδρο του Συνδέσμου, Ολύμπιο Παπαδημητρίου, ο οποίος κατείχε τα προηγούμενα χρόνια θέση αντιπροέδρου υπεύθυνου για την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Στη σημερινή συνεδρίαση θα εξετασθούν περίπου 10-15 ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και για τα δύο δελτία τιμών φαρμάκων (και τα δυο μαζί περιελάμβαναν πάνω από 300 σκευάσματα). Οι ενστάσεις αυτές αφορούν τις χώρες επιλογής, τις αναγωγές σε συσκευασίες που δεν κυκλοφορούν στο εξωτερικό, συναλλαγματικές διαφορές κλπ.

Το σύνολο των φορέων που μετέχουν στην επιτροπή, εκτιμούν ότι οι ενστάσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες, με αποτέλεσμα να αναμένεται η επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της ως το μεσημέρι και να μην χρειαστεί και δεύτερη συνεδρίαση για το ίδιο θέμα.

Παρόλα αυτά, οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών που θα επιλέξουν να επισκεφθούν την επιτροπή και να εκθέσουν την αιτιολογημένη γνώμη τους, θα γίνουν δεκτές.

Η νέα διαδικασία

Υπενθυμίζουμε ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων έχουν ανατεθεί στον ΕΟΦ και στον υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, παρά την ισχύ του νόμου, ο ΕΟΦ εκδίδει πρόταση για τις νέες τιμές φαρμάκων ή την γενική ανακοστολόγησή τους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του και ο υπουργός εγκρίνει με υπουργική απόφαση την πρόταση του ΕΟΦ. Οι ενστάσεις έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του υπουργού.

Για ενστάσεις επί της πρότασης του ΕΟΦ οι φαρμακευτικές υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός τριημέρου, ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ εγκρίνει ή απορρίπτει την ένσταση και στέλνει αιτιολογημένη γνώμη στον υπουργό, ο οποίος τελικά αποφασίζει.

Μετά την έκδοση του δελτίου τιμών, οι φαρμακευτικές έχουν προθεσμία 5 ημερών για υποβολή ένστασης και πάλι ηλεκτρονικά προς τον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ στέλνει την αιτιολογημένη γνώμη του στον υπουργό, ο οποίος τελικά αποφασίζει και αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας το διορθωτικό δελτίο τιμών.

Σημειώνουμε ότι προβλέπεται και η έκδοση ειδικότερης υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τα θέματα τιμολόγησης των φαρμάκων, η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ