περιήγηση Κατηγορία

SPECIAL REPORTS

Special Reports για την εφαρμοζόμενη πολιτική στην υγεία και τον κλάδο του φαρμάκου.

Πτωτική η πορεία των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Με ικανοποίηση υποδέχτηκαν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας την υπογραφή του ΠΔ για τις άδειες λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που εκκρεμούσε από το 2005
Περισσότερα