Διαδικασία τιμολόγησης για 148 + 7 νέα σκευάσματα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους

Η τιμολόγηση 148 νέων συνταγογραφούμενων φαρμάκων και 7 νέων σκευασμάτων ΜΗΣΥΦΑ ξεκινά, προκειμένο να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα στην ελληνική αγορά, καθώς οι φαρμακευτικές – κατόχοι των αδειών κυκλοφορίας τους υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις από 2.4.2018 – 2.7.2018.

Τα 148 νέα συνταγογραφούμενα φάρμακα αφορούν 76 γενόσημα, δύο υβριδικά, 10 όμοια βιολογικά, 10 καλώς καθιερωμένης χρήσης, 2 σταθερού συνδυασμού, 27 πλήρους αιτήσεως, 15 νέες δραστικές ουσίες και δύο γνωστές δραστικές.

Από τα ΜΗΣΥΦΑ, 5 είναι γενόσημα και δύο έχουν νομική βάση πλήρους αίτησης.
Πρόκειται για δύο σκευάσματα καρνιτίνης, τρία αναλγητικά (δύο ιμπουπροφένης και ένα παρακεταμόλης), ένα γαστροπροστασίας (ρανιτιδίνη) και ένα τζελ δικλοφενάκης για τοπική αναλγησία.

Η διαδικασία υποβολής των φύλλων έρευνας για την τιμολόγηση νέων φαρμάκων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά) συνταγογραφούμενων και ΜΗΣΥΦΑ ξεκίνησε χθες στον ΕΟΦ και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 3 Αυγούστου.

Θα ληφθούν υπόψιν, η συναλλαγματική ισοτιμία και τα δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 2 Ιουλίου 2018.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.

Ο κατάλογο με τα νέα προς τιμολόγηση φάρμακα επισυνάπτεται εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ