Διαδικασίες τιμολόγησης για 131 νέα φάρμακα ξεκινά ο ΕΟΦ

Το δρόμο της αγοράς ξεκινούν να πάρουν 131 νέα φάρμακα, για τα οποία οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας τους υπέβαλαν σχετική αίτηση κατά το 4ο τρίμηνο του 2018.

Ο ΕΟΦ κάλεσε σήμερα τις φαρμακευτικές να υποβάλουν φύλλα έρευνας για τα σκευάσματα αυτά, από σήμερα ως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 1-11-2018.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.

Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα φάρμακα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήματα από 01-10-2018 έως και 31-12-2018 και είναι πλήρη.

Συνολικά, ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει 5 νέες δραστικές ουσίες, 46 γενόσημα, 29 πρωτότυπα με πλήρη αίτηση, 17 υβριδικά, 7 σταθερού συνδυασμού, 6 γνωστές δραστικές ουσίες, 11 καλώς καθιερωμένης χρήσης, 6 όμοια βιολογικά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και 6 ΜΗΣΥΦΑ, εκ των οποίων τα δυο είναι φυτικά σκευάσματα, ένα με γνωστή δραστική, ένα γενόσημο ένα υβριδικό και ένα πρωτότυπο με πλήρη αίτηση.

Ο κατάλογος με τα νέα προς τιμολόγηση προϊόντα επισυνάπτεται εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ