Διαγωνισμοί 220 εκατ. ευρώ από την ΕΚΑΠΥ

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας βρίσκεται σε φάση «ολοκλήρωσης» διαγωνισμών ύψους 87,3 εκατ. ευρώ ενώ προετοιμάζει την προκήρυξη νέων ύψους 133 εκατ. ευρώ.

«Σηκώνει μανίκια» η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας προσπαθώντας να ξεπεράσει τα μέχρι σήμερα κακώς κείμενα ώστε να επιταχύνει τις διαδικασίες των διαγωνισμών για τις προμήθειες των ελληνικών νοσοκομείων. Είναι γεγονός ότι στα δύο χρόνια λειτουργίας της η Επιτροπή, δεν έχει καταφέρει τίποτα περισσότερο από την ολοκλήρωση (ή την πορεία προς ολοκλήρωση) παλαιών διαγωνισμών από το 2014 για Φάρμακα (ΕΠΥ 1,2,3,4/2014), Ενδοστεφανιαίες προθέσεις, Αντιδραστήρια και Βηματοδότες – Απινιδωτές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΚΑΠΥ, κ. Πλούταρχο Ψωμιάδη συνολικά έχουν ήδη υπογραφεί:
1. Διετής σύμβαση για την Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 1/2014 – 20 δραστικές ουσίες) με προϋπολογισθείσα αξία 68.128.437,08 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 46.744.762,71 και συνολική εξοικονόμηση 21.383.674,37 ευρώ ή 10.691.837,19 ευρώ κατ’ έτος.
2. Διετής σύμβαση για την Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 3/2014 – 16 δραστικές ουσίες) με προϋπολογισθείσα αξία 16.214.607,69 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 7.931.540,81 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 8.283.066,88 ευρώ ή 4.141.533,44 ευρώ κατ’ έτος.
3. Ετήσια Σύμβαση για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων ΝΑΤ (ΣΤ-1) ) με προϋπολογισθείσα αξία 4.256.000 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 3.192.000 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 1.064.000,00 ευρώ.
4. Ετήσια Σύμβαση για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων ΝΑΤ (ΣΤ-1) ) με προϋπολογισθείσα αξία 849.000 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 636.750 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 212.250 ευρώ.
5. Πενταετής σύμβαση για το Σισμανόγλειο για Προμήθεια Συσκευών Τομογραφίας και Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής απεικόνισης με προϋπολογισθείσα αξία 8.079.838,71 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 6.915.695,00 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 1.164.143,71 ευρώ ή 232.828,74 κατ’ έτος.

Παράλληλα πολύ κοντά στη συμβασιοποίηση βρίσκονται οι διαγωνισμοί για:
1. Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 2/2014 -21 δραστικές ουσίες) για 2 χρόνια με προϋπολογισθείσα αξία 13.417.260 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 7.755.921 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 5.661.338 ευρώ
2. Προμήθεια Φαρμάκων (ΕΠΥ 4/2014 -51 δραστικές ουσίες) για 2 χρόνια με προϋπολογισθείσα αξία 21.882.071 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 11.999.137 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 9.882.934 ευρώ
3. Προμήθεια Απλής Ενδοστεφανιαίας Πρόθεσης Bare Metal Stent για δύο χρόνια με προϋπολογισθείσα αξία 538.380 ευρώ, κατακυρωθείσα αξία 299.100 ευρώ και συνολική εξοικονόμηση 239.280 ευρώ

Σε εκκρεμότητα είναι επίσης 2 παλαιοί διαγωνισμοί για δραστικές ουσίες συνολικής αξίας 16,6 εκατ. ευρώ και 3 για ιατροτεχνολικά συνολικής αξίας 70,7 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο της ΕΚΑΠΥ ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαγωνισμών είναι «σχετικός». Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τα φάρμακα όπου υπάρχει ήδη σύμβαση και ο χρόνος ξεπέρασε κατά πολύ το έτος. Συγκεκριμένα :

ΕΠΥ 1/2014:
•Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και διαπραγματεύσεων: 19/5/2017
•Ολοκλήρωση β΄ γύρου διαπραγμάτευσης: 25/9/2018
•Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης: 25/10/2018
•Αποστολή για προσυμβατικό έλεγχο: 30/10/2018
•Επιστροφή από Ελεγκτικό Συνέδριο: 16/1/2019
Ημερομηνίας ολοκλήρωσης 28/1/2019

ΕΠΥ 3/2014:
•Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και διαπραγματεύσεων: 17/5/2018
•Ολοκλήρωση β΄ γύρου διαπραγμάτευσης: 25/9/2018
•Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης: 25/10/2018
•Αποστολή για προσυμβατικό έλεγχο: 31/10/2018
•Επιστροφή από Ελεγκτικό Συνέδριο: 22/1/2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 4/2/2019

Νέοι διαγωνισμοί
Σύμφωνα με τον κ. Ψωμιάδη σε φάση προκήρυξης βρίσκονται άλλοι 7 διαγωνισμοί. Στους 4 από αυτούς υπάρχει ήδη εκτίμηση προϋπολογισμού η οποία φτάνει τα περίπου 132 κατ. ευρώ. Ειδικότερα θα υλοποιηθεί διαγωνισμός για: 5ετή σύμβαση σχετικά με την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων ΝΑΤ προϋπολογισθείσας αξίας 31,94 εκατ. ευρώ, 2ετή σύμβαση για την προμήθεια διαφόρων φαρμάκων προϋπολογισθείσας αξίας 47 εκατ. ευρώ, 2ετή σύμβαση για την προμήθεια αποστειρωμένων και μία χρήσης ιατρικών γαντιών προϋπολογισθείσας αξίας 18 εκατ. ευρώ και για την Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων και μπαλονιών αγγειοπλαστικής προϋπολογισθείσας αξίας 35 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Ψωμιάδης εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του χρόνου στην ΕΚΑΠΥ θα απασχολούνται 56 άτομα από 32 σήμερα και σημειώνει τέλος 6 βασικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει πλέον η αρχή προμηθειών. Αυτά είναι:
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν πρέπει να είναι ευκαιριακή αλλά να εστιάζει σε μόνιμες λύσεις
Θα πρέπει να καθιερωθούν πάγιες διαδικασίες για κάθε φάση των διαγωνισμών
Θα πρέπει να ενισχυθεί η επικοινωνία τόσο με την αγορά όσο και με τους φορείς
Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού
Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θεσμικό τρόπο
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια, υπομονή και χρόνος για την μετάβαση σε ένα μοντέλο όπου οι κεντρικοποιημένες προμήθειες θα καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών προμηθειών των νοσοκομείων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ