ΕΦΕΤ: Έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς

Με επείγον σήμα ο ΕΦΕΤ ζητά από τις υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία, τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πάντα σηματοδοτεί το ξεκίνημα της διενέργειας αυτών των ελέγχων στα σχολικά κυλικεία της ελληνικής επικράτειας, από τα κλιμάκια του ΕΦΕΤ.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, όσο και τα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις των προηγούμενων ετών, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν.

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο των σχολικών κυλικείων, όσον αφορά στην τήρηση των υγειονομικών συνθηκών και στα είδη που μπορούν να τίθενται προς πώληση στα σχολεία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ