Εκλογικά «πάθη» ΠΙΣ – Ξανθού – Στη Δικαιοσύνη η ακύρωση των εκλογών για Δ.Σ.

Ολική ακύρωση των εκλογών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) που διεξήχθησαν στις 3-3-2019 και μη επικύρωση των αποτελεσμάτων τους αποφάσισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι παρότι παρήλθαν 50 ημέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, δεν εστάλησαν στο υπουργείο τα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούνται (εστάλησαν αντίγραφα), έτσι «δεν πληρούνται οι τιθέμενες από το νόμο προϋποθέσεις για την επικύρωση των αποτελεσμάτων».

Αναφέρεται επίσης ότι » Τα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα έγγραφα, εν αντιγράφω, εκτός του ότι δεν είναι πλήρη (ελλείπουν και δεν διαβιβάστηκαν ούτε τα αντίγραφα των υποβληθεισών στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια), αποτελούν εκλογικά έγγραφα και σε καμιά περίπτωση βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή εν γένει διοικητικά έγγραφα, ώστε να εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΔΔ ή στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. Εάν ο νομοθέτης τα κατέτασσε στις παραπάνω κατηγορίες θα το δήλωνε ρητά και δεν το έπραξε.

Σε κάθε περίπτωση, από τα διαβιβασθέντα αντίγραφα προκύπτουν πλημμέλειες και ελλείψεις, που πλήττουν το κύρος της εκλογικής διαδικασίας και καθιστούν αδύνατη και εκτός νόμου την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω, από κανένα πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής ούτε από αυτό της 15-03-2019, δεν προκύπτει τί ενστάσεις υπεβλήθησαν κατά της εκλογικής διαδικασίας, πότε, από ποιους και με ποιο περιεχόμενο, ώστε να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί επανακαταμέτρηση σταυρών υποψηφίων για το Δ.Σ. συγκεκριμένης παράταξης. Επίσης, δεν περιγράφονται τα ψηφοδέλτια, στα οποία υπήρξε η διαπιστωθείσα με την επανακαταμέτρηση διαφορά στη σταυροδοσία υποψηφίων, με συνέπεια την αλλαγή στη σειρά εκλογής τους.

Από τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν απ΄ευθείας στον Υπουργό Υγείας προκύπτει ότι δύο συνδυασμοί έθεσαν στο ψηφοδέλτιό τους για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γεγονός που αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 280 και του άρθρου 289 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018, καθώς και λανθασμένος αριθμός καταγεγραμμένων ψήφων υποψηφίων».

Τέλος με την απόφαση (εδώ) ορίζεται ότι «δεν υφίσταται νόμιμο και έγκυρο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ» και ζητείται από το προηγούμενο Δ.Σ. που προκήρυξε τις ακυρωθείσες εκλογές, να διενεργήσει, νέα εκλογή εντός δύο μηνών.

Ο ΠΙΣ
Με αφορμή την απόφαση, ο νέος πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΠΙΣ κ.κ. Αθ. Εξαδάκτυλος και Γ. Ελευθερίου, αντίστοιχα, με ανακοίνωσή τους, καταγγέλλουν ότι ο υπουργός Υγείας «επιχειρεί να φορέσει φέσι» στον νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Χαρακτηρίζουν την απόφαση παράνομη και σημειώνουν ότι με αυτήν, «επιχειρεί να νοθεύσει τη βούληση του ιατρικού σώματος της χώρας, μη επικυρώνοντας τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του ΔΣ και του Α.Π.Σ.Ι. με αυθαίρετο και πραξικοπηματικό τρόπο, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τη νόμιμη Διοίκηση του ΠΙΣ, η οποία έλαβε ποσοστό 62% στις πρόσφατες εκλογές, σε αντίθεση με την προσκείμενη προς την κυβέρνηση παράταξη που έλαβε μόλις 10%.

Η παράνομη και καταχρηστική αυτή απόφαση ελήφθη από τον υπουργό Υγείας, παρά το γεγονός ότι του απεστάλησαν όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου έγγραφα για την απόδειξη της νομιμότητας της εκλογικής διαδικασίας. Προφανώς ο λόγος του υπουργικού πραξικοπήματος είναι ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη βούληση του εκλογικού σώματος.

Η νομίμως εκλεγείσα Διοίκηση του ΠΙΣ δηλώνει ότι θα προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και τη νομιμότητα».

Ο ΙΣΘ

Την κινητοποίηση της νέας διοίκησης του ΠΙΣ υποστήριξε με δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας, στην οποία αναφέρει: «Τη στιγμή που όλη η χώρα ετοιμάζεται για το Θείο Δράμα, δημοσιεύεται απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού για ακύρωση των εκλογών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και ταυτόχρονη αυθαίρετη καθαίρεση του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφούσα παράταξη την ΔΗΚΙ-ΕΝΟΣΥ με 62%.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταδικάζει την προσπάθεια φίμωσης του Ιατρικού Σώματος σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για τους γιατρούς και ολόκληρη τη χώρα μας.

Προφανώς όμως εν όψει των προσεχών συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προτιμά να έχει απέναντί της βολικούς συνομιλητές αντί της δυνατής φωνής των γιατρών της χώρας.

Ο χρόνος όμως κυλά γρήγορα και η δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει τη Δημοκρατία».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ