Έρευνα: πώς επηρεάζει το lockdown την ψυχική υγεία 

Με δεδομένα από όλον τον κόσμο μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό “PLOS ONE” εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην ψυχική υγεία το lockdown και τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η έρευνα με τίτλο “Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην ψυχική υγεία: Μια διεθνής μελέτη” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Covid-19 Impact, που συντονίζει το Τμήμα Ψυχολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ. Μαρία Καρεκλά και τον ειδικό επιστήμονα έρευνας Δρ. Άγγελο Κασσιανό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 10% των ερωτηθέντων βρίσκεται να έχει χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας τα οποία εκφράζονται με αρνητικά συναισθήματα, άγχος, κατάθλιψη και απαισιόδοξη αντίληψη απέναντι στην κοινωνία. Η έρευνα εστίασε σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία για να καταλήξει ότι η απώλεια εισοδημάτων σε σύγκριση με τα εισοδήματα πριν το lockdown και η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές προμήθειες είχαν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Την ίδια ώρα, αποδείχθηκε ότι η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης, το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου (καλύτερη ψυχική υγεία όσοι είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση) και η ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής στις αλλαγές που έφερε η πανδημία, είχαν καλύτερη εικόνα ψυχικής υγείας. 
 
Για τους σκοπούς της έρευνας οι επιστήμονες δούλεψαν πάνω στα δεδομένα από 9.565 άτομα από 78 χώρες και 18 γλώσσες, συνυπολογίζοντας προβλεπτικούς παράγοντες όπως η χώρα διαμονής, δημογραφικά δεδομένα, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες καθώς και χαρακτηριστικά σχετικά με το lockdown. Όπως διαπιστώθηκε, πέρα από το 10%με χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας, βρέθηκε ποσοστό 50% με μέτρια ψυχική υγεία. 
 
Τέλος, στο σύνολο των 78 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα οι επιπτώσεις του lockdown και των περιοριστικών μέτρων ήταν παρεμφερείς αν όχι ίδιες σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία των πληθυσμών. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι στην Κύπρο αυξήθηκε το κάπνισμα, με τον μέσο όρο τσιγάρων ημερησίως να φτάνει τα 20 ενώ πριν το lockdown ήταν 10. 
 
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ