Φαρμακοποιοί 7 αστέρων με προδιαγραφές από τον ΠΟΥ

Σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, είναι πολύ σημαντικό οι φαρμακοποιοί της κοινότητας να μπορούν να δουν τους λόγους στους οποίους οφείλονται αυτές οι αλλαγές και παράλληλα τις αναδυόμενες ανάγκες υγείας και να προσπαθήσουν να τις ικανοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αν και το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο από αυτό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις τα περισσότερα έτη άνω των 65 ετών οι Έλληνες και Ελληνίδες τα ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας.

Επιπλέον, το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός του ότι ένα μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού γερνάει, ο αριθμός των νεοεισερχόμενων στην παραγωγική διαδικασία, μειώνεται.

Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει μικρότερες εισροές στα συστήματα ασφάλισης, οι οποίες βρίσκονται σε αντιδιαστολή με μεγάλες εκροές, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών υγείας του γηραιότερου πληθυσμού.

Όλο αυτό, δημιουργεί ένα μείγμα το οποίο επιτάσσει σημαντικές και σοβαρές αλλαγές όχι μόνο στο σύστημα ασφάλισης, αλλά και στη θεώρηση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε συνολικά την υγεία.

Για αυτό το λόγο πλέον, μιλάμε για οικοσυστήματα της υγείας, στα οποία όλοι οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αλληλεπιδρούν, ώστε να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του οικοσυστήματος της υγείας.

Καθώς η περικοπή του κόστους και η περικοπή των δαπανών δε βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της υγείας, η οποία είναι και το ζητούμενο, οι φαρμακοποιοί της κοινότητας, μέσω των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, είναι σε θέση να καλύψουν τα κενά στη φροντίδα του ασθενούς συμβάλλοντας τα μέγιστα στις πολυπόθητες βελτιώσεις.

Έτσι, η συμβολή των φαρμακοποιών στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, καθώς και στη συνολική φαρμακευτική φροντίδα του ασθενούς, αποτελεί αναντικατάστατο πόρο των συστημάτων υγείας.

Ο δε Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από το 2014 έχει εισάγει την έννοια του φαρμακοποιού των 7 αστέρων, τόσο για να τονίσει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι φαρμακοποιοί της κοινότητας στο μοντέρνο σχεδιασμό της υγείας, όσο και για να βοηθήσει τους ίδιους τους φαρμακοποιούς της κοινότητας στην αναζήτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Οι ιδιότητες των φαρμακοποιών 7 αστέρων, είναι οι εξής:

1. Πάροχος
Παρέχει φροντίδα υψηλής ποιότητας, συνεκτική με αυτές των υπόλοιπων επαγγελματιών στην υγεία, ικανές να ενταχθούν στο πλάνο της ολοκληρωμένης φροντίδας

2. Αποφασίζων
Διαθέτει ακρίβεια στη λήψη αποφάσεων, έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τη διαμόρφωση των φαρμακευτικών πολιτικών, αλλά και να αξιολογεί και να συνθέτει πληροφορίες, ώστε να αποφασίζει κατάλληλα.

3. Δίαυλος επικοινωνίας
Αποτελεί δίαυλο μεταξύ ιατρών, ασθενών και υπόλοιπων επιστημόνων στο χώρο της υγείας, ενώ διαθέτει επικαιροποιημένη και έγκυρη γνώση, καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες.

4. Διαχειριστής
Ο φαρμακοποιός καλείται να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και τους φυσικούς και οικονομικούς πόρους. Μεγαλύτερη ευθύνη έχει στη διαχείριση των πληροφοριών των φύλλων οδηγιών. Πρέπει να διατηρεί τις κλινικές του δεξιότητες και λειτουργίες σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τη φροντίδα του ασθενούς, με την ανάπτυξη και διατήρηση των ορθών πολιτικών και διαδικασιών, των στόχων, των προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας, των προτύπων ασφάλειας, καθώς και των περιβαλλοντικών προτύπων και των προτύπων ελέγχου των λοιμώξεων.

5. Μαθητής
Η έννοια της δια βίου μάθησης θα πρέπει να εμπεδώνεται ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο. Πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες, με την «Δια βίου διαδικασία ενεργού συμμετοχής σε μαθησιακές δραστηριότητες που βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους πρακτική και να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας τους». Απαραίτητη είναι η συνεργασία σε διεπιστημονικές ομάδες που λειτουργούν με βάση την τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας

6. Δάσκαλος
Μετέχει στην εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών γενεών των φαρμακοποιών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Οι επαγγελματίες επίσης αποκτούν νέες γνώσεις και βελτιώνουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται σε πραγματικές συνθήκες στο φυσικό χώρο του φαρμακείου

7. Hγέτης
Hγέτης είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει μια ιδέα / όραμα και να παρακινήσει άλλα μέλη της ομάδας να επιτύχουν το όραμα. Είναι ένα πρόσωπο που συνεχώς ενθαρρύνει τις εποικοδομητικές διαφοροποιήσεις. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες φαρμακοποιοί είναι ειδικοί στο να αναδεικνύουν και να βελτιώνουν την απόδοση των φαρμακευτικών πρακτικών που αποσκοπούν στην υψηλή ποιότητα φροντίδας προς τους ασθενείς, στη βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων και στη μέγιστη παραγωγικότητα.

Ο κ. Λευτέρης Μαρίνος είναι MPharm, MSc στη Φαρμακογνωσία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων, Γ. Γραμματέας ΔΣ ΟΣΦΕ, Γ.Γραμματέας του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Πρακτικής

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ