Η αποφυγή του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο αυξάνει την θνησιμότητα και από άλλες αιτίες

Μία ανάλυση της μελέτης PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening) διαπίστωσε ότι η θνησιμότητα σε ασθενείς από όλα τα αίτια (εκτός καρκίνου) ήταν υψηλότερη στους εθελοντές που δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου, σε σχέση με αυτούς που έκαναν τις παραπάνω εξετάσεις. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκεμβρίου στο JAMA Internal Medicine.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η συνολική θνησιμότητα (εκτός εκείνων που οφείλονταν από καρκίνο) ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς που δεν συμμορφώθηκαν και σε αυτούς που συμμορφώθηκαν μερικώς με τις οδηγίες του προληπτικού ελέγχου.
Ειδικότερα, κατά τη 10 έτη μελέτη, ο αυξημένος κίνδυνος ήταν 73% για αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του προληπτικού ελέγχου και 36% για αυτούς που συμμορφώθηκαν μερικώς.
Αν και είναι άγνωστο πώς οι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη θνησιμότητα από όλα τα αίτια, ωστόσο ένας ερευνητής διατύπωσε μία θεωρία που μπορεί πιθανώς να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα.

«Η πιο πιθανή εξήγηση για τα παραπάνω ευρήματα είναι ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που προαναφέρθηκαν αποτελεί δείκτη ενός γενικότερου προφίλ μη συμμόρφωσης με τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες», είπε ο Πολ Πίνσκι, ένας από τους συγγραφείς της έρευνας.
Ο αυξημένος κίνδυνος δεν σχετίζεται με τις ίδιες τις εξετάσεις, καθώς οι θάνατοι από τους καρκίνους εξαιρέθηκαν κατά τον υπολογισμό του κινδύνου, πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ουσιαστικά με τους ερευνητές ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αποτελεί μάλλον δείκτη συμπεριφορών που σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα.
«Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού για τη λήψη φαρμάκων αναζητούν σε μεγαλύτερη συχνότητα διάφορα μέτρα προληπτικού ελέγχου ή εμβολιασμό, ενώ αντίθετα αυτοί που δεν συμμορφώνονται, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας», είπαν οι επιστήμονες.

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν, ωστόσο, κλινική σημασία;
Σχολιάζοντας την έρευνα, η Ντέμπορα Γκρέιντι και η Μόνικα Πάρκς, δύο επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια τόνισαν ότι η έρευνα δεν ήταν τυχαιοποιημένη για να εξετάσει συγκεκριμένα τις επιδράσεις της συμμόρφωσης ή όχι με τον προληπτικό έλεγχο. Σύμφωνα με τη Γκρέιντι, μας δίνουν μία ιδέα σχετικά με την παραπάνω συσχέτιση, ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Οι λεπτομέρειες της έρευνας
Η έρευνα PLCO ήταν μία μεγάλη μελέτη που εξέτασε τις προληπτικές εξετάσεις για τέσσερα είδη καρκίνου. Στην παρούσα μελέτη, ο Πίνσκι και η Ντούντιθ Πιέρ-Βίκτορ, από το National Cancer Institute, έκαναν μία δευτερογενή ανάλυση για να εκτιμήσουν τη θνησιμότητα η οποία δεν είχε σχέση με τους καρκίνους που εξέτασε η έρευνα PLCO.
«Χρησιμοποιήσαμε τη συμμόρφωση με τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου στην έρευνα PLCO ως παράδειγμα, καθώς έχουμε ένα μεγάλο δείγμα για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες για τη συμμόρφωση αλλά και τη θνησιμότητα για μία μεγάλη χρονική διάρκεια», είπε ο Πίνσκι. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα παρατηρούσαμε αντίστοιχα ευρήματα αν εξετάζαμε τη συμμόρφωση και με άλλες ιατρικές πράξεις».
Συνολικά η ανάλυση εξέτασε 64.567 εθελοντές (29.537 γυναίκες και 35.030 άνδρες). Η πλειοψηφία των εθελοντών συμμορφώθηκε με τις οδηγίες προληπτικού ελέγχου (85.3%). Το 3.9% συμμορφώθηκε μερικώς και το 10.8% δεν συμμορφώθηκε. Οι εθελοντές που συμμορφώθηκαν μερικώς έκαναν κατά μέσο όρο 2,9 από τις 4 εξετάσεις.

Μετά από προσαρμογή για παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη θνησιμότητα και τον τρόπο ζωής, ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου για την ομάδα που δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες μειώθηκε στο 46%.
Ο Πίνσκι σημείωσε ότι οι εθελοντές που έλαβαν μέρος στην έρευνα PLCO έδειξαν γενικά μεγαλύτερη επιθυμία συμμόρφωσης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, επομένως τα ποσοστά μη συμμόρφωσης αναμένονται να είναι υψηλότερα στον τελευταίο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ