Ημερίδα για την «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR στο χώρο της Υγείας»

Ημερίδα με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR στο χώρο της Υγείας» συνδιοργανώνουν η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας (ΕΚΑΕ), η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) και η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΠΕΙΜΧΑ), την Τρίτη 20 Μαρτίου και ώρες 18:00 – 21:00, στο Athens Avenue Hotel (Λεωφόρος Συγγρού 182, Αθήνα).

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιαστεί ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι Ομιλητές θα αναλύσουν τα θέματα της ιδιαίτερης εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στον Τομέα της Υγείας, στον οποίο έχουμε συλλογή και επεξεργασία «ευαίσθητων δεδομένων».

Ο κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης, Μέλος ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα είναι ο συντονιστής της Ημερίδας με ομιλητές τους κ.κ.:

  • Νικόλαο Νικολινάκο, Νομικό Σύμβουλο, Νομική εταιρία «Νικολινάκος – Λάρδας & Συνεργάτες» και το θέμα της ομιλίας του θα είναι ο «Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο».
  • Γεώργιο Αγγούρη, Προϊστάμενο Δ/νσης Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα την «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Ε.Ο.Π.Π.Υ.- Ασφάλεια δεδομένων».
  • Αργυρώ Χατζοπούλου, Governance Manager, Information Security Highest Specialist TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ με θέμα της ομιλίας της «Η σημασία της ενημέρωσης & της εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας».
  • Φώτη Ρωμούδη, Σύμβουλο Πληροφοριακών Συστημάτων της SIGMASOFT με θέμα «Εργαλεία & λύσεις για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον GDPR».
  • Κωνσταντίνα Ράσση, Senior Consultant της Alpha Plan Consultants με θέμα: «Ο κρίσιμος ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) στους παρόχους υπηρεσιών Υγείας».

Η είσοδος στην Ημερίδα είναι δωρεάν και λόγω της εξειδίκευσης στην προσέγγιση, αφορά αποκλειστικά στελέχη οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθώς και Επαγγελματίες Υγείας.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ ή τηλεφωνικά στην Υπεύθυνη Συντονισμού της Ημερίδας στο 210 – 7470040.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ